4D BIM : fremdrift og prosjektstyring

Collection

  • TKD - Student theses

Document type

Publication date

  • 2013-05-27

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Rapporten er utført i forbindelse med avsluttende hovedprosjekt, ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Rapporten er skrevet våren 2013 i samarbeid med AF Bygg Oslo. Vi valgte denne oppgaven fordi vi har en generell interesse innenfor datamodelleringsverktøy og ønsket å være fremtidsrettet. Det falt oss da naturlig å skrive om 4D BIM, som er det neste store paradigmet innenfor Building Information Modeling.