Vurdering i teknologi og design

Collection

  • LUI - Student theses

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2015-04-22

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Denne oppgaven tar for seg vurderingspraksis i det flerfaglige emnet teknologi og design som ble innført med Kunnskapsløftet 2006. Emnet er definert som et samarbeid mellom naturfag, matematikk og kunst og håndverk, og har ingen egen tradisjonell vurderingspraksis. Gjennom redegjørelse av teori og intervjuer med lærere i grunnskolen, gir oppgaven et bedre bilde av hvordan teknologi- og designkompetanse vurderes, og hva som blir vurdert. Informantene i denne oppgaven beveger seg i retning av en praksis der planlegging av vurdering av elevens måloppnåelse planlegges før selve undervisningen, såkalt baklengs planlegging. En hensiktsmessig bruk av denne metoden kan videre gjøre læreren godt rustet til å gi god underveisvurdering. Dersom man skal sikre at den samlede teknologi- og designkompetansen vurderes i en slik praksis, er det nødvendig med en klar forståelse av kompetansens ulike dimensjoner. Vi kan også argumentere for en økende bevisstgjøring blant lærerne og samarbeid mellom de involverte fagene for å sikre denne forståelsen.