Tospråkling tjenesteyting

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Collection

  • NIBR-rapport

Document type

Publication date

  • 2000

Series/Report no

  • NIBR prosjektrapport 2000:17

Publisher

  • Oslo, Alta: Norsk institutt for by- og regionforskning

Keywords

ISBN

  • 82-7071-252-3

ISSN

  • 0808-5390

Abstract

  • Prosjektet er en brukerundersøkelse som fokuserer tospråklighet og offentlig service innenfor forvaltningsområdet til Samelovens språkregler. Dette området utgjøres av kommunene Kåfjord, Kautokeino, Porsanger, Karasjok, Tana og Nesseby. Samelovens språkregler slår fast at brukere av offentlige tjenester har rett til å velge om man vil bruke samisk eller norsk ved frammøte på offentlige kontorer. Rapporten undersøker i hvilken grad dette er mulig i praksis, hvordan brukerne ser på dette, og hvordan offentlig service ellers blir vurdert.