LUI - Department of Vocational Teacher Education

Results 1 - 20 of 53

Yrkesdeltakelse og arbeidsoppgaver - Rapport om hva tidligere studenter ved yrkesfaglærerutdanningen i restaurant- og matfag arbeider med etter studiene, avgangskullet 2018

Spetalen, Halvor (OsloMet – storbyuniversitetet 2019-01)

Kryssløp og yrkesfaglig opphenting i restaurant- og matfag. -Innertier eller bomskudd?

Spetalen, Halvor ( 2018)

Yrkesfaglærerstudenter forsker fremdeles - en antologi basert på 18 bacheloroppgaver skrevet av studenter ved yrkesfaglærerutdanningen i restaurant- og matfag ved OsloMet - storbyuniversitetet, 2018

Spetalen, Halvor, Eben, Bjørn ( 2018-09)

Kompetansesenter for yrkesfag. Rapport fra forprosjektet

Institutt for yrkesfaglærerutdanning (OsloMet – storbyuniversitetet 2018)

Rekruttering til restaurant- og matfag - Betydningen av informasjons-, rekrutterings- og samarbeidstiltak

Spetalen, Halvor (OsloMet – storbyuniversitet 2018-04)

Rapport om hva tidligere studenter ved yrkesfaglærerutdanningen i restaurant- og matfag arbeider med etter studiene, avgangskullet 2017

Spetalen, Halvor (Høgskolen i Oslo og Akershus 2018-01)

Yrkesfaglærerstudenter forsker igjen - en antologi basert på 19 bacheloroppgaver skrevet av studenter ved yrkesfaglærerutdanningen i restaurant- og matfag ved Høgskolen i Oslo og Akershus, 2017

Spetalen, Halvor, Eben, Bjørn (Høgskolen i Oslo og Akershus 2016-08)

Skriving i yrkesfaglærerutdanningen - resultater fra en kvantitativ studie av yrkesfaglærerstudenters skriveerfaringer ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Spetalen, Halvor, Hellne-Halvorsen, Ellen Beate (Høgskolen i Oslo og Akershus 2017)

Bruk av Smart Board tavle i undervisning - Rapport

Spetalen, Halvor (Høgskolen i Oslo og Akershus 2017-06)

Læreplanmål og kompetansebehov i restaurant- og matfag – to sider av samme sak? ‐ Yrkesfaglærere, yrkesfaglærerstudenter, faglige ledere i bedrift og elever i Vg1 og Vg2 vurderer læreplanmål og kompetansebehov i restaurant- og matfag

Spetalen, Halvor (Høgskolen i Oslo og Akershus 2017)

Rapport om hva tidligere studenter ved yrkesfaglærerutdanningen i restaurant- og matfag arbeider med etter studiene, 2016

Spetalen, Halvor (Høgskolen i Oslo og Akershus 2017)

Forskende yrkesfaglærerstudenter - en antologi basert på 13 bacheloroppgaver skrevet av yrkesfaglærerstudenter i restaurant- og matfag ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Spetalen, Halvor, Brevik, Birger (Høgskolen i Oslo og Akershus 2015)

Rapport om hva tidligere studenter ved yrkesfaglærerutdanningen i restaurant- og matfag arbeider med etter studiene, 2016

Spetalen, Halvor (Høgskolen i Oslo og Akershus 2017-01)

Yrkesfaglig påbygging - muligheter og forutsetninger i restaurant- og matfag

Spetalen, Halvor (Høgskolen i Oslo og Akershus 2016-10)

Innspill til SRY om fremtidig organisering av yrkesopplæringen i utdanningsprogrammet restaurant- og matfag

Spetalen, Halvor (Høgskolen i Oslo og Akershus 2016-09)

Yrkesutøvelse i restaurant- og matfagene: arbeidsoppgaver, prioriteringer og forskjeller. Første delrapport.

Spetalen, Halvor, Eben, Bjørn, Jahanlu, David (Høgskolen i Oslo og Akershus 2016-03)

Hvordan oppfattes yrkesfaglærerutdanningen i restaurant- og matfag ved Høgskolen i Oslo og Akershus av skoleledere i utdanningsprogrammet restaurant- og matfag?

Spetalen, Halvor (HiOA 2016-04)

Innspill til Faglig råd for restaurant- og matfag om fremtidig organisering av yrkesopplæringen i utdanningsprogrammet restaurant- og matfag

Spetalen, Halvor (HiOA 2016-03)

Likt og ulikt - Om eksamensgjennomføring i utdanningsprogrammet restaurant- og matfag

Spetalen, Halvor (Høgskolen i Oslo og Akershus 2016)

Yrkesfaglærerstudenter forsker videre - en antologi basert på bacheloroppgaver skrevet av studenter ved yrkesfaglærerutdanningen i restaurant- og matfag ved Høgskolen i Oslo og Akershus, 2016

Spetalen, Halvor, Eben, Bjørn (Høgskolen i Oslo og Akershus 2016)