LUI - Student theses

Results 1 - 20 of 218

Kan grunnleggende ferdigheter og kunnskap om mat og helse bidra til å hjelpe elever til å ta gode valg i egne liv - sett i lys av formålet med faget «mat og helse»?

Grøndahl, Silje Stensåsen ( 2014-04-11)

Organisatorisk nivådifferensiering i matematikk: betydningen for elevenes selvoppfatning

Sandnes, Sigrun Olsen (Høgskolen i Oslo og Akershus 2015-04-23)

Overgangsprosjektet i Ny GIV: Elevsammensetning og kausal effekt

Tjønn, Henrik ( 2014-04-24)

Tilpasset opplæring i musikk for elever med nedsatt hørsel

Haug, Carina Johannessen (Høgskolen i Oslo og Akershus 2015-04-16)

Elevers musikkfaglige utbytte av populærmusikalsk undervisning

Storebråten, Borgar ( 2014-04-23)

Digitalt mediert diskurs i dataspill og dens betydning for kommunikativ kompetanse i engelsk

Talleraas, Adrian Carter ( 2014-04-24)

Fysisk aktiv lek i kroppsøvingstimene i førsteklasse

Berget, Ida (Høgskolen i Oslo og Akershus 2015-04-23)

Lærere i arbeid for økt elevmotivasjon

Chabab, Josef (Høgskolen i Oslo og Akershus 2014-04-10)

Digitale læringsressurser som motivasjonsfaktor for elever med konsentrasjonsvansker

Bråtesveen, Maren Haugan (Høgskolen i Oslo og Akershus 2014-04-24)

Forsøk i naturfagundervisningen – nødvendig eller ikke?

Bolle, Marion (Høgskolen i Oslo og Akershus 2015-04-22)

Danning og demokrati - Ord versus handling

Øverland, Alina Viktoria (Høgskolen i Oslo og Akershus 2015-05-08)

Formativ vurdering- hjertet til effektiv læring

Steudel, Anna Tjeldflaat (Høgskolen i Oslo og Akershus 2015-04-23)

”En for alle, alle for en!”

Norheim, Marit (Høgskolen i Oslo og Akershus 2015-05-08)

«Det kan jeg ikke regne ut, for det har vi ikke lært enda» – en case-studie av elevers forståelse av brøk i og utenfor kontekst

Eikre, Mari Nymoen (Høgskolen i Oslo og Akershus 2015-04-23)

Elevmotivasjon for skolearbeid

Hauge, Malene (Høgskolen i Oslo og Akershus 2015-04-23)

”Din homo!” – Hvordan undervise om homofili for å forebygge bruken av skjellsordet homo?

Sneltvedt, Guro Gamnes (Høgskolen i Oslo og Akershus 2015-04-16)

Skolen som forebyggende arena

Edvardsen, Henriette Berg (Høgskolen i Oslo og Akershus 2015-04-23)

Mobbing eller krenkelse? Begrepsforståelse og tiltak

Otterstad, Eirin Agledahl (Høgskolen i Oslo og Akershus 2014-04-24)

Kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner – overdrivelser eller grunn til panikk?

Torgersen, Agathe (Høgskolen i Oslo og Akershus 2015-04-22)

Inkluderende musikkundervisning – individuell opplæringsplan?

Lie, Ane Sofie Andreassen (Høgskolen i Oslo og Akershus 2015-04-23)