SPS - Rapporter

Results 1 - 20 of 25

Kvalifisering av nyutdannede sykepleiere - en undersøkelse av læringsstrategier og opplæring i arbeidslivet

Caspersen, Joakim (Høgskolen i Oslo 2007-06)

Rekruttering, studiesituasjon og kompetanse : Ei undersøking av rekruttering og kvalifisering til sosialt arbeid

Heggen, Kåre, Vik, Lars Jørgen (Høgskolen i Oslo 2007)

Førsteårsstudentene - Utdanningsvalg, studieatferd og vurdering av studiet og undervisningsopplegg

Frøseth, Mari Wigum, Smeby, Jens-Christian (Høgskolen i Oslo 2007-04)

Tilbakeblikk på utdanningen - Yrkesaktivitet, mestring av yrke, oppfølging i arbeidslivet og vurdering av utdanningen

Frøseth, Mari Wigum, Caspersen, Joakim (Høgskolen i Oslo 2008-02)

Deltidsutdanningen i sykepleie - Rekruttering, tilfredshet, kompetanse og møte med arbeidslivet

With, Mari Lande (Høgskolen i Oslo 2009)

Avgangsstudenten - Studentenes vurdering av undervisning, praksis, studieforhold, tilegnet kompetanse, studieatferd og fremtidig utdanning

Hatlevik, Ida Katrine Riksaasen (Høgskolen i Oslo 2009)

Fra høgskole til universitet : Utfordringer knyttet til profesjonsrettet profil

Havnes, Anton (Høgskolen i Oslo 2011)

Lærerprofesjonalitet i spenningsfeltet mellom policy og profesjon

Granlund, Lise, Mausethagen, Sølvi, Munthe, Elaine (Høgskolen i Oslo 2011)

Praksis og teori. En undersøkelse blant undervisningspersonalet ved fem profesjonsutddanninger

Hatlevik, Ida Katrine Riksaasen, Caspersen, Joakim, Nesje, Kjersti, Vindegg, Jorunn (Høgskolen i Oslo 2011-04)

Er høgskolene regionale kvalifiseringsinstitusjoner? : Likheter og ulikheter mellom høgskolene på Vestlandet og i hovedstadsregionen

Gythfeldt, Knut, Heggen, Kåre (Høgskolen i Oslo og Akershus 2012-03)

Praksis i studiene : En undersøkelse blant praksisveiledere, faglærere og studenter ved fem profesjonsutdanninger

Hatlevik, Ida Katrine Riksaasen (Høgskolen i Oslo og Akershus 2012-01)

Praksisrelevans og kompetansebehov : Vurderinger av BSV-utdanningene

Terum, Lars Inge, Nesje, Kjersti (Høgskolen i Oslo og Akershus 2014)

Utdanninger og kompetansebehov : En analyse av BSV-utdanningenes historie siden 1970

Messel, Jan (Høgskolen i Oslo og Akershus 2014)

Studieprogrammene : En beskrivelse og analyse av fagplaner og pensum mv. ved BSV-utdanningene

Hougaard, Peter Forde (Høgskolen i Oslo og Akershus 2014)

Sosialfaglig kompetanse : En analyse av arbeidsrapporter fra BSVutdanningene

Gundersen, Erik Christopher (Høgskolen i Oslo og Akershus 2014)

NAV, arbeidslinja og sosialarbeiderutdanningene - BSV-utdannernes syn på NAV-reformen og arbeidsinkludering

Terum, Lars Inge (Høgskolen i Oslo og Akershus 2014)

Høgskolenes betydning for regional rekruttering til næringsrettede profesjonsyrker

Røberg, Karl Ingar Kittelsen (Høgskolen i Oslo og Akershus 2014)

Arbeidsmarkedssituasjon for høyskoleutdannede

Alecu, Andreea Ioana (Høgskolen i Oslo og Akershus 2014)

Omfang av felleselement i BSV-utdanningane - argumentasjon og konsekvens

Heggen, Kåre, Henriksen, Øystein, Terum, Lars Inge (Høgskulen i Volda 2015)

Arbeidsmigrasjon, makt og styringsideologier: Norsk byggenæring i en brytningstid

Friberg, Jon Horgen, Haakestad, Hedda (Universitetsforlaget 2015)