SIFO - Oppdragsrapport

Results 1 - 12 of 12

KRUS final report: Enhancing local value chains in Norway

Klepp, Ingun Grimstad, Tobiasson, Tone Skårdal, Haugrønning, Vilde, Vittersø, Gunnar, Grøva, Lise, Kvingedal, Torhild, Espelien, Ingvild, Kubberød, Elin (Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet 2019)

Leve av å reparere? En studie av økonomien i reparasjonsbransjen for klær og hvitevarer

Haugrønning, Vilde, Klepp, Ingun Grimstad, Strandbakken, Pål, Laitala, Kirsi, Throne-Holst, Harald (Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet 2019)

Photophop, fillers og falske glansbilder? En studie blant ungdom om kjønn, kropp og markedsføring i sosiale medier

Steinnes, Kamilla Knutsen, Teigen, Helene Fiane, Bugge, Annechen Bahr (Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet 2019)

Kartlegging av utviklingen i butikkstruktur, dagligvareutvalg og dagligvarepriser

Alfnes, Frode, Schjøll, Alexander, Dulsrud, Arne (Forbruksforskningsforskningsinstituttet SIFO, OsloMet – storbyuniversitetet 2019-07-11)

Assessing the Levels of Financial Capability and Financial Well-being in Norway. A summary report

Kempson, Elaine, Poppe, Christian (Forbruksforskningsinstituttet SIFO 2018)

Søte jenter og tøffe gutter. En kunnskapsoppsummering om barn som forbrukere i et kjønnsperspektiv

Steinnes, Kamilla Knutsen, Mainsah, Henry (Forbruksforskningsinstituttet SIFO 2019)

Assessing the Levels of Financial Capability and Financial Well-being in Ireland. A report to the Competition and Consumer Protection Commission (CCPC), Ireland

Kempson, Elaine, Poppe, Christian (Forbruksforskningsinstituttet SIFO 2018)

Markedsføring og personvern i sosiale medier – en flermetodisk undersøkelse med barn som medforskere

Rosenberg, Thea Grav, Steinnes, Kamilla Knutsen, Storm-Mathisen, Ardis (Forbruksforskningsinstituttet SIFO 2018)

Eldres digitale hverdag. En landsdekkende undersøkelse om tilgang, mestring og utfordringer i informasjonssamfunnet

Slettemeås, Dag, Mainsah, Henry, Berg, Lisbet (Forbruksforskningsinstituttet SIFO 2018)

Plattformøkonomien. En landsdekkende undersøkelse om bruk av strømme-, booking-, bruktomsetnings- og delingstjenester

Slettemeås, Dag, Mainsah, Henry, Berg, Lisbet (Forbruksforskningsinstituttet SIFO 2018)

Brukeranmeldelser og ratinger. Rykteøkonomien på fremmarsj? En landsdekkende undersøkelse blant norske forbrukere

Slettemeås, Dag, Mainsah, Henry, Berg, Lisbet (Forbruksforskningsinstituttet SIFO 2018)

Tillit og sårbarhet på nett. Forbrukernes praksiser og vurderinger etter innføringen av den nye personvernforordningen (GDPR) i Norge 2018

Berg, Lisbet, Dulsrud, Arne (Forbruksforskningsinstituttet SIFO 2018)