NIBR - Andre publikasjoner

Results 1 - 2 of 2

Dokumentasjonsrapport: Undersøkelse blant innvandrere og ikke-innvandrere i 3 kommuner og en bydel i Oslo

(NIBR, OsloMet / Respons Analyse 2019-09)

Fortetting og transformasjon med bykvalitet i bybåndet. Oppfølging av regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus

Kristiansen, Are, Kaasen, Liv, Hammershaug, Silje Sørlie, Føreland, Jan Willy, Hanssen, Gro Sandkjær, Nordahl, Berit Irene (WSP 2019-05)