NIBR-notat

Arbeidsnotater fra By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved OsloMet.
Results 1 - 6 of 6

Kommunedelsutvalget og andre geografisk begrensede utvalg i norske kommuner

Monkerud, Lars Chr., Stokstad, Sigrid, Indset, Marthe (By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet 2019-02)

Bruk av vertskommunemodellen blant norske kommuner 2008-2016

Monkerud, Lars Chr., Stokstad, Sigrid, Indset, Marthe (By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet 2019-02)

Hva er viktige faktorer for lokal utøvelse av folkehelseoppdraget, og hvordan kan folkehelsemyndighetene støtte opp?

Hofstad, Hege (By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet 2018)

Fra plan til realisering: Analyse av «den klassiske bolig- og miljøfornyelsen»

Ohnstad, Olav (By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet 2018)

Fra Mindemyren til Mindebyen?

Nordahl, Berit Irene (By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet 2018-10-30)

Bergen fortettes – ny praksis i Paradis

Nordahl, Berit Irene (By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet 2018-09)