NIBR-rapport

Forskningsrapporter fra By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved OsloMet.
Results 21 - 27 of 27

Bo- og flyttemotiver blant barnefamilier i Oslo

Barlindhaug, Rolf, Langset, Bjørg, Nygaard, Marit, Ruud, Marit Ekne (By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet 2019-02)

UniLúrio: Present and Future – A feasibility study of academic cooperation between Mozambique and Norway

Braathen, Einar, Pahle, Simon (By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet 2018)

Hvordan ivaretas hensynet til barn og unge i planlegging etter plan- og bygningsloven (2008)?

Hanssen, Gro Sandkjær (By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet 2018-12)

Fortetting og transformasjon i sentrumsnære bebygde områder – Hvordan få til gode prosesser?

Nordahl, Berit Irene, Ruud, Marit Ekne, Føreland, Jan Willy, Frøyseth, Vibeke, Totland, Elisabeth, Lislevand, Anne S. (WSP Norge AS 2019-01-01)

Eie-etablering for personer med utviklingshemming: Virkemidler og mulighetsrom

Ruud, Marit Ekne, Astrup, Kim Christian (By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet 2018-12)

Kultur og frivillighet i Groruddalen – en aktørkartlegging

Skogheim, Ragnhild, Holm-Hansen, Jørn, Nygaard, Marit (By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet 2019-01-28)

«Et spørsmål om universitetsdemokrati» – Evaluering av ordningen med fakultetsråd ved OsloMet - storbyuniversitetet

Braathen, Einar, Stokstad, Sigrid (By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet 2018)