NIBR-rapport

Forskningsrapporter fra By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved OsloMet.
Results 1 - 20 of 515

Governing risk society - Institutional conditions for local adaptive capacity to climate change in Norway, Sweden and Germany

Hanssen, Gro Sandkjær, Barkved, Line, Görlitz, Stefan, Hisdal, Hege, Interwies, Eduard, Jagers, Sverker, Junker, Eivind, Lundqvist, Lennart J., Seifert, Isabel, Seva, Mikael (Norwegian Institute for Urban and Regional Research, Oslo Metropolitan University 2017-05)

Mange vil hjelpe, men hjelper det? En gjennomgang av hjelpetjenester for personer utsatt for negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse

Leirvik, Mariann Stærkebye, Aasland, Aadne, Staver, Anne Balke (By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet 2020-06)

Tilnærminger, modeller og verktøy i oversiktsarbeidet

Vedeld, Trond, Hofstad, Hege (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning 2014)

Review of Norwegian democracy support via political parties

Braathen, Einar, Holm-Hansen, Jørn (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning 2014)

Samhandlingsreformens effekt på kommunen som helsefremmende og sykdomsforebyggende aktør

Haug, Marit, Hofstad, Hege, Schou, Arild (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning 2014)

Ildsjeler og lokalt utviklingsarbeid – Gløden, rollen og rammevilkårene

Vestby, Guri Mette, Frants Gundersen, Skogheim, Ragnhild (Norsk institutt for by- og regionforskning 2014)

Komparativ analyse av introduksjonsprogram i Norge, Sverige og Danmark

Tronstad, Kristian, Vilde Hernes (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning 2014)

Følgeevaluering av Helse og Omsorg i Plan (HELOMPLAN) - KS' etter- og videreutdanningsprogram for helse og planlegging

Hofstad, Hege, Helgesen, Marit (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning 2014)

Working with partners: Mid-term evaluation of Norwegian People's Aid

Holm-Hansen, Jørn, Braathen, Einar (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning 2014)

Bolig og folkehelse – hva er sammenhengen?

Haug, Marit, Holm, Arne, Monkerud, Lars, Lene Schmidt (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning 2014)

Evaluering av Samplan

Myrvold, Trine (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning 2014)

The Colombian Land Restitution Programme – Process, results and challenges, with special emphasis on women

J. García-Godos, Wiig, Henrik (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning 2014)

Omfanget av vanskeligstilte på boligmarkedet

Monkerud, Lars, Astrup, Kim, Nordvik, Viggo (Oslo: By- og regionforskningsinstituttet NIBROsloMet – storbyuniversitetet 2018)

Kommunenes tilrettelegging for boligbygging

Barlindhaug, Rolf, Holm, Arne, Berit Nordahl (Norsk institutt for by- og regionforskning 2014)

Kompakt by, bokvalitet og sosial bærekraft

Lene Schmidt (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning 2014)

Å bo på Lindeberg – beboeres erfaringer med området

Ruud, Marit Ekne, Katja Johannessen (Norsk institutt for by- og regionforskning 2014)

Kartlegging av bostedsløse i Bergen kommune

Katja Johannessen, Lied, Camilla, Dyb, Evelyn (Norsk institutt for by- og regionforskning 2014)

Boligpreferanser i distriktene

Ruud, Marit Ekne, Lene Schmidt, Kjetil Sørlie, Skogheim, Ragnhild, Vestby, Guri Mette ( 2014)

Levekår for barn i asylsøkerfasen

Berit Berg, Tronstad, Kristian (Trondheim: NTNU Samfunnsforskning 2015)

Forvaltning av strandsonen

Harvold, Kjell, Knut Bjørn Stokke, Tesli, Arne (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 2015)