NIBR-rapport

Forskningsrapporter fra By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved OsloMet.
Results 1 - 20 of 30

Bosetting av flyktninger i storbyene: Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand

Søholt, Susanne, Astrup, Kim, Holm, Arne, Skrede, Joar (By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet 2020-03)

NU, PiM and 42 – An evaluation of a Russian-Norwegian environmentalist youth partnership

Holm-Hansen, Jørn (Norwegian Institute for Urban and Regional Research, Oslo Metropolitan University 2020-03)

Seniortråkk og andre medvirkningsmetoder for aldersvennlige lokalsamfunn - Erfaringer, råd og anbefalinger

Vestby, Guri Mette, Norvoll, Reidun, Brattbakk, Ingar, Breistrand, Hanna (By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet 2020-03)

Styring av arealutvikling på områdenivå

Hanssen, Gro Sandkjær, Skogheim, Ragnhild (By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet 2020-01)

Kunnskapsoversikt: Områderettet innsats som virkemiddel. Internasjonale eksempler

Ruud, Marit Ekne, Barlindhaug, Rolf, Staver, Anne Balke (By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet 2020-01)

Spenninger og harmoni - Sosiokulturell stedsanalyse for Furuset

Ruud, Marit Ekne, Andersen, Bengt, Berge, Sara, Dalseide, Astri Margareta, Staven, Helle Dyrendahl, Mamelund, Svenn-Erik, Skogheim, Ragnhild (By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet 2020-01)

Godtgjøring til folkevalgte i fylkeskommunene

Harvold, Kjell (By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet 2020-01)

Grunneiersamarbeid for gjennomføring av byutvikling

Nordahl, Berit, Føreland, Jan Willy, Ruud, Marit Ekne (By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet 2020-01)

Norskopplæring for flyktninger og innvandrere med høyere utdanning: Utredning om universitets- og høyskolesektoren som opplæringsarena

Staver, Anne Balke, Liodden, Tone M., Johnsen, Solveig B., Leirvik, Mariann Stærkebye (By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet 2019-12)

Viken og delregionene – samfunnsutvikling og bærekraft, utfordringer og muligheter

Onsager, Knut, Barlindhaug, Rolf, Indset, Marthe, Johansen, Steinar (By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet 2019-11)

Regional bolig-, areal- og transportplanlegging – status og utviklingsmuligheter

Harvold, Kjell, Nordahl, Berit, Vedeld, Trond (By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet 2019-10)

Nærings- og distriktsutvikling - perspektiver, politikk/virkemidler og samhandling

Onsager, Knut (By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet 2019-07)

Flyktninger i introduksjonsprogrammet - Hvilke erfaringer har de med å delta?

Tronstad, Kristian Rose (By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet 2019-09)

Intensjoner og praksis for regionale planer for vindkraft – Hvilken rolle kan fylkeskommunene ha i vindkraftforvaltningen?

Wiig, Henrik, Tesli, Arne, Stokstad, Sigrid, Hanssen, Gro Sandkjær (By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet 2019-08)

Nasjonal standardisering vs. lokal autonomi: rammestyring i prinsipp og praksis

Danielsen, Ole Andreas, Klausen, Jan Erling, Stokstad, Sigrid (By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet 2019-08)

Samskaping som samarbeids- og styringsform for kommunenes folkehelsearbeid: Hva vet vi? Hva er utfordrende? Og hvor går vi videre?

Heimburg, Dina von, Hofstad, Hege (By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet 2019-06)

Færre bostedsløse – hva er forklaringen?

Dyb, Evelyn (By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet 2019-04)

Boligsosialt program i Ullensaker – en foranalyse

Dyb, Evelyn, Lied, Camilla (By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet 2019-05)

Kommunal planlegging som redskap for å redusere sosiale helseforskjeller – Oppsummering av erfaringer fra tidligere forskning og workshop med nøkkelaktører

Hofstad, Hege (By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet 2019-04-10)

Scandinavia’s segregated cities – policies, strategies and ideals

Staver, Anne Balke, Brekke, Jan-Paul, Søholt, Susanne (Norwegian Institute for Urban and Regional Research, Oslo Metropolitan University 2019-04-03)