NOVA - Notat

Results 1 - 4 of 4

Samskaping og usynlige barrierer i et åpent hus. Evaluering av partnerskapet i Furuset bibliotek og aktivitetshus (FUBIAK)

Rosten, Monika Grønli, Hagen, Aina Landsverk, Tolstad, Ingrid M. (Oslo NOVA 2019)

Fritidsklubber i et folkehelseperspektiv. Analyser av statlige dokumenter 2007–2017 og Ungdata 2015–2017

Andersen, Patrick Lie, Seland, Idunn (Oslo NOVA 2019)

Barnefattigdom og barn i lavinntektsfamilier. Begrepsdrøfting og forskningskunnskap

Kristofersen, Lars B. (NOVA, OsloMet 2019)

Test

Young, Hayden, Young, Ann-Teresa ( 2018)