NOVA - Notat

Results 1 - 8 of 8

Inntektsdynamikk og bostøtte

Nordvik, Viggo, Astrup, Kim (NOVA, OsloMet 2020)

Report: Generation, Inheritance, and Wealth

Grøtting, Maja W. (NOVA, Oslomet 2019)

Evaluering av Lesevenn. Høytlesning for barn, utført av sanitetskvinner

Gotehus, Aslaug (NOVA, Oslomet 2019)

Forced Marriage Protection Orders. Et egnet beskyttelsestiltak i norsk rett?

Bakketeig, Elisiv, Dullum, Jane (NOVA, Oslomet 2019)

Flergifte. Kunnskapsstatus om polygami, migrasjon og kvinners situasjon

Melby, Eli Ramsvik, Bredal, Anja (NOVA, Oslomet 2019)

Samskaping og usynlige barrierer i et åpent hus. Evaluering av partnerskapet i Furuset bibliotek og aktivitetshus (FUBIAK)

Rosten, Monika Grønli, Hagen, Aina Landsverk, Tolstad, Ingrid M. (Oslo NOVA 2019)

Fritidsklubber i et folkehelseperspektiv. Analyser av statlige dokumenter 2007–2017 og Ungdata 2015–2017

Andersen, Patrick Lie, Seland, Idunn (Oslo NOVA 2019)

Barnefattigdom og barn i lavinntektsfamilier. Begrepsdrøfting og forskningskunnskap

Kristofersen, Lars B. (NOVA, OsloMet 2019)