NOVA - Notat

Results 1 - 20 of 69

Utdanningsforskjeller i helserelatert atferd - like store over hele landet?

Elstad, Jon Ivar, Koløen, Kristine (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA 2009)

Samordning av tjenester for barn, ungdom og unge voksne med nedsatt funksjonsevne. Kunnskapssammenstilling (2010–2017)

Gundersen, Tonje, Seeberg, Marie Louise (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA 2018)

Parents socioeconomic status and children's academic performance

Hassan, J.E. (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA 2009)

Evaluering av tilskuddsordningen for humanitære tiltak til tilreisende EØS-borgere som tigger

Engebrigtsen, Ada, Haug, Are Vegard (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA 2018)

Studier av velferd og livskvalitet hos barn

Evensen, Miriam, Løvgren, Mette (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA 2018)

Økonomiske levekår for personer med nedsatt funksjonsevne. Ulike metoder for kartlegging

Brekke, Idunn, Finnvold, Jon Erik (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA 2018)

Barn av fosterforeldre. Hva sier forskningen?

Falch-Eriksen, Asgeir (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA 2018)

Arbeidsgiveres inkluderingspraksiser. Hva kjennetegner arbeidsgivere som ønsker å rekruttere unge med psykiske helseproblemer og «hull i CV-en»?

Vedeler, Janikke Soltad, Evensen, Miram, Ugreninov, Elisabeth, Haug, Are (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA 2018)

Small places large questions. Polish workers on short-term contracts and in low-paying jobs in Sør-Trøndelag, Norway: A study of the unmet need for legal aid

Engebrigtsen, Ada, Stąpor, Monika, Andenæs, Kristian (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA 2017)

Med hjelp fra barnevernet. En registerstudie av skolegang, tiltak og meldinger

Dæhlen, Marianne, Løvgren, Mette, Madsen, Christian (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA 2017)

Sustainable Development Goals and children in Norway. A discussion paper on the SDGs indicators

Kristofersen, Lars Bjarne (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA 2017)

Oslo Krisesenters prosjekt for voldsutsatte kvinner i fengsel

Dullum, Jane Vibeke (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA 2017)

Evaluering av telefonveiledningstjenesten i AKAN

Mathisen, Anders S. (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA 2008)

Psykiske helseplager blant ungdom – tidstrender og samfunnsmessige forklaringer

Sletten, Mira Aaboen, Bakken, Anders (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA 2016)

Barn og familie i mottak – samarbeid mellom asylmottak og kommunalt barnevern. Kunnskapsoversikt og temaer til bruk i kurs

Aarset, Monica Five, Aamodt, Hilde Anette, Engebrigtsen, Ada (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA 2016)

Storby – stabilitet og endring i botetthet og flytting

Turner, Lena Magnusson, Sandlie, Hans Christian (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA 2016)

Det som skjer på nett forblir på nett. Hvordan barnehusene hånderer nettrelaterte overgrep

Winsvold, Aina (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA 2015)

Boligbehov og ubalanser i storbyer. En synteserapport

Nordvik, Viggo (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA 2015)

Barnehagelærerne. Yrkesgruppen som sluttet å slutte

Gulbrandsen, Lars Petter (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA 2015)

Formell og uformell omsorg. Samspillet mellom familien og velferdsstaten

Berge, Thea, Øien, Henning, Jakobsson, Lars Niklas (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA 2014)