NOVA - Rapport

Results 1 - 15 of 15

Hevet aldersgrense i arbeidslivet – problemer eller nye muligheter?

Herlofson, Katharina, Hellevik, Tale, Frøyland, Kjetil, Salomon, Robert H, Aargaard Terjesen, Hans Christoffer, Solem, Per Erik (NOVA, Oslomet 2020)

Ungdata. Ung i Distrikts-Norge

Bakken, Anders (NOVA, Oslomet 2020)

Humanitær rapport 2019. Mellom velferdsstat og frivillighet

Haug, Are Vegard, Tolgensbakk, Ida (NOVA, Oslomet 2019)

Evaluering av Ressursvenn. Et frivillig hjelpetiltak for voldsutsatte personer i reetableringsfasen

Danielsen, Eirin Mo (NOVA, Oslomet 2019)

Ungdata 2019. Nasjonale resultater

Bakken, Anders (NOVA, Oslomet 2019)

Sikkerhet og støtte i familievoldssaker. Følgeevalueringen av Prosjekt November

Bredal, Anja (NOVA, Oslomet 2019)

Ungdata junior 2017–2018. Resultater fra en spørreundersøkelse blant elever i alderen 10 til 12 år.

Løvgren, Mette, Svagård, Vegard (NOVA, OsloMet – storbyuniversitetet 2019)

Ungdom, kjønn og fritid

Eriksen, Ingunn Marie, Seland, Idunn (Oslo: NOVA 2019)

Barn og unges fritid i et kjønns- og likestillingsperspektiv

Seland, Idunn, Persson, Marlene, Eriksen, Ingunn Marie (Oslo: NOVA 2019)

Aktivitetsvenn. En studie av et frivillig tilbud rettet mot personer med demens med vekt på de frivilliges erfaringer

Sørvoll, Jardar, Hansen, Thomas (Oslo NOVA 2019)

Et iakttatt foreldreskap. Om å være foreldre og minoritet i Norge

Smette, Ingrid, Rosten, Monika Grønli (Oslo NOVA 2019)

Idrettens posisjon i ungdomstida. Hvem deltar og hvem slutter i ungdomsidretten?

Bakken, Anders (NOVA, OsloMet 2019)

Besøksforbud – straffeprosessloven § 222a. En evaluering av praktiseringen av bestemmelsen i saker om vold i nære relasjoner

Dullum, Jane (NOVA, OsloMet – storbyuniversitetet 2019)

Bolig i det aldrende samfunnet. Analyse av rammebetingelser for fremskaffelse av velegnede boliger for eldre.

Sørvoll, Jardar, Nordvik, Viggo, Aarland, Kristin, Sandlie, Hans Christian (NOVA, OsloMet – storbyuniversitetet 2018)

Trivsel og utdanningsdriv blant minoritetselever i videregående. Hvordan forstå karakterforskjeller mellom elever med ulik innvandrerbakgrunn?

Bakken, Anders, Hyggen, Christer (NOVA, OsloMet 2018)