NOVA - Rapport

Results 1 - 5 of 5

Et iakttatt foreldreskap. Om å være foreldre og minoritet i Norge

Smette, Ingrid, Rosten, Monika Grønli (Oslo NOVA 2019)

Idrettens posisjon i ungdomstida. Hvem deltar og hvem slutter i ungdomsidretten?

Bakken, Anders (NOVA, OsloMet 2019)

Besøksforbud – straffeprosessloven § 222a. En evaluering av praktiseringen av bestemmelsen i saker om vold i nære relasjoner

Dullum, Jane (NOVA, OsloMet – storbyuniversitetet 2019)

Bolig i det aldrende samfunnet. Analyse av rammebetingelser for fremskaffelse av velegnede boliger for eldre.

Sørvoll, Jardar, Nordvik, Viggo, Aarland, Kristin, Sandlie, Hans Christian (NOVA, OsloMet – storbyuniversitetet 2018)

Trivsel og utdanningsdriv blant minoritetselever i videregående. Hvordan forstå karakterforskjeller mellom elever med ulik innvandrerbakgrunn?

Bakken, Anders, Hyggen, Christer (NOVA, OsloMet 2018)