AFI - Rapport

Results 1 - 2 of 2

Nærpolitireformen og politiets relasjon til publikum

Wathne, Christin Thea, Talberg, Niri, Gundhus, Helene O. I. (Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet – Oslo Metropolitan University 2019-04-10)

Nyere kunnskap om inkluderende arbeidsliv (IA)

Frøyland, Kjetil, Nordberg, Tanja Haraldsdottir, Nedregård, Oda (Arbeidsforskningsinstituttet, Oslo Metropolitan University 2018)