AFI - FoU-resultat

Results 1 - 10 of 10

Hverdagsliv og familieliv i Norge i 2020

Pedersen, Eirin, Egeland, Cathrine (Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet – Oslo Metropolitan University 2020-03)

Supported Employment for innvandrere med sammensatte bistandsbehov. Håndbok i målgruppespesifikke metoder og verktøy

Mentzoni, Tatiana Maximova, Værhaug, Kristin, Stene, Line, Thevik, Camilla (Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet – Oslo Metropolitan University 2019)

Eldre arbeidstakere og lengre arbeidskarrierer - refleksjoner om ledere og HR-medarbeideres rolle.

Frøyland, Kjetil, Salomon, Robert (Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet – Oslo Metropolitan University 2019-10)

Betydningen av vanlig arbeid for samfunnsinkludering av barn og unge. En avgrenset sammenstilling av forskningsbasert kunnskap.

Frøyland, Kjetil, Pedersen, Eirin (Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet – Oslo Metropolitan University 2019-08)

Heltidskultur i kommunal helse og omsorg. Et spørsmål om fordeling av arbeid.

Ingelsrud, Mari Holm, Falkum, Eivind (Arbeidsforskningsinstituttet, Oslo Metropolitan University 2019-08-08)

Arbeidsinkludering og mentor, delrapport 2

Enehaug, Heidi, Klethagen, Pål, Spjelkaik, Øystein (Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet – Oslo Metropolitan University 2019-05)

Medbestemmelsesbarometeret 2019

Falkum, Eivind, Hansen, Per Bonde, Ingelsrud, Mari Holm, Wathne, Christin Thea, Nordrik, Bitten, Drange, Ida (Arbeidsforskningsinstituttet, Oslo Metropolitan University 2019-04-10)

Utvikling av «Boindeks» for leieboliger. Beboeropplevelse av bolig, bomiljø, kontraktsforhold og utleier

Brattbakk, Ingar, Woll, Katrine Mauseth, Aunan, Sigmund, Aasen, Lars (Arbeidsforskningsinstituttet, Oslo Metropolitan University 2019)

Følgeevaluering av «Familie for første gang». Delrapport 2: Prosjektfase 2017 - 2018

Pedersen, Eirin, Nilsen, Wendy (Arbeidsforskningsinstituttet, Oslo Metropolitan University 2019-01-03)

Frie yrker, lite medbestemmelse? Medlemsundersøkelse av medvirkning og medbestemmelse blant Forskerforbundets medlemmer i statlig tariffområde høsten 2018

Ingelsrud, Mari Holm, Falkum, Eivind (Arbeidsforskningsinstituttet, Oslo Metropolitan University 2019-02-05)