AFI - Andre dokumenter

Results 1 - 20 of 301

Klok av skade

Schafft, Angelika (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet. 2008)

Likestilling og livskvalitet 2007

Holter, Øystein Gullvåg, Svare, Helge, Egeland, Cathrine (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet. 2008)

Psykiske lidelser og arbeidsintegrering i Skandinavia

Schafft, Angelika (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet. 2008)

Nye muligheter for jobb med tidsubestemt lønnstilskudd?

Spjelkavik, Øystein (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet. 2008)

Hvorfor slutter ledere i Statens vegvesen?

Heen, Hanne, Bjørnholt, Margunn (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet. 2008)

Arbeidsmiljøet i barnehagen

Enehaug, Heidi, Grimsmo, Asbjørn, Gamperiene, Migle (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet. 2008)

Arbeidsmiljø og helse i renholdsbransjen

Enehaug, Heidi, Gamperiene, Migle, Aslaug Hetle, Morten Wærsted, Dag Bruusgaard (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet. 2008)

Opp eller ut?

Lyng, Selma (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet. 2008)

Kjønn, karriere og omsorgsansvar blant jurister

Halrynjo, Sigtona (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet. 2008)

Psykologiske, organisatoriske og sosiale faktorer i arbeid av betydning for helse

Hilsen, Anne Inga, Grimsmo, Asbjørn, Sørensen, Bjørg Aase, Antje Rapmund, Kristin Skeide Fuglerud (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet 1998)

Undersøkelse blant pårørende til mennesker med psykiske lidelser i Oslo

Schafft, Angelika (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet. 2008)

Særaldersgrenser og virksomhetenes handlingsrom

Enehaug, Heidi, Hilsen, Anne Inga, Steinum, Trude (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet. 2008)

Fokus på nye muligheter

Spjelkavik, Øystein (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet. 2008)

Vilkår for oppgaveløsning i politiet

Wathne, Christin Thea, Finstad, Liv, Drange, Ida (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet. 2008)

Medvirkningsbasert organisasjonsutvikling

Wathne, Christin Thea, Fossen, Øystein, Steinum, Trude, Qvale, Thoralf Ulrik (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet. 2008)

Evaluering av sentralforvaltningens trainee-program for høyt utdannede personer med funksjonsnedsettelse

Skarpaas, Ingebjørg, Ingrid Rusnes (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet. 2008)

Faktaundersøkelse om rekruttering av kvinner til ledelse i domstolene

Forsberg, Ellen-Marie, Drange, Ida, Amble, Nina (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet. 2008)

Menneskerettigheter, fagforeningsrettigheter og demokrati

Steen, Arild Henrik (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet. 2008)

Principles of animal ethics in Scandinavian animal welfare legislation and governance

Forsberg, Ellen-Marie (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet. 2008)

Arbeid og arbeidshelse i pleie- og omsorgssektoren

Sørensen, Bjørg Aase, Carla Dahl-Jørgensen, Anders Skogstad (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet 1998)