TKD - Student theses

Results 1 - 20 of 63

Behovsstyrt ventilasjon med aktiv tilluftsventil

Moltke-Hansen, Charlotte L., Park, Katrine, Svardal, Mats (Høgskolen i Oslo 2011-05-24)

Utvikling og implementering av varmepumpemodell i energiberegnings programmet TEK-sjekk Energi og lønnsomhetsvurdering av solfangeranlegg

Halvorsen, Henriette, Valdemarsson, Teresa, Skregelid, Stine Lise F., Veddeng, Ingvild (Høgskolen i Oslo og Akershus 2015-05-26)

Prosjektering og Modellering av Varme- og VAV-anlegg for A-bygg

Larsen, Gregor Skaug, Aalrust, Terje Sunnanå, Karayazgan, Kay Deniz (Høgskolen i Oslo 2011-05-30)

Nettverksbuebro i Sifjorden

Kjetså, Espen, Hyseni, Valon, Kolstad, Feyu Kebede (Høgskolen i Oslo og Akershus 2015-05-26)

Effektene av obligatorisk uavhengig kontroll

Sørlie, Julie, Ullah, Samee, Hamang, Kristian, Jarnskjold, Nils M Tobias (Høgskolen i Oslo og Akershus 2013-05-23)

Prosjekteringsprosess ved ombyggingsprosjekter

Belibi, André Ulrich, Haile, Mathiewos Raesu, Ghebreselasie, Hanibal Muruts (Høgskolen i Oslo og Akershus 2013-05-28)

Overvannshåndtering og saltpåvirking ved Stormosen Bru og Søndre Brutjern

Hansen, Kristoffer Søvre, Yven, Eirik, Memovic, Emir (Høgskolen i Oslo og Akershus 2013-05-16)

Ingeniør Lages gassturbin

Håheim, Fredrik, Mir, Imran, Svenn, Greger (Høgskolen i Oslo og Akershus 2014-05-23)

Regnbed som tiltak for lokal overvannshåndtering i kaldt klima

Young, Katarina, Elveland, Suzanne, Trømborg, Helga (Høgskolen i Oslo og Akershus 2014-05-21)

Seismisk analyse av Haakons VII`S Gate 10

Amara, Youcef, Agourram, Mohammed, Almassri, Shaban (Høgskolen i Oslo og Akershus 2015-05-26)

Statisk vurdering av utvalgte dekker i Hamar kulturhus

Gundersen, Kristoffer, Schonhowd, Emil, Tosterud, Jens Kristian (Høgskolen i Oslo og Akershus 2014-05-22)

Utfordringer knyttet til inneklima i boligkvarter offshore

Hesler, Raimond, Hille, Mina, Økland, Rachel W. (Høgskolen i Oslo og Akershus 2015-05-26)

Elektromagnetiske felt i bygninger

Bryn, Lars Petter Furuheim, Dyrkolbotn, Ørjan (Høgskolen i Oslo 2011-05-31)

Energiforbruk i landets første passivhusskole

Nesset, Dag Robert, Johannesen, Håkon Rokne, Bukholm, Kjell Gunnar (Høgskolen i Oslo 2011-05-31)

BIM : implementering & tekniske effekter

Nøkkevangen, Andreas, Stenhaug, Joakim, Thurmann-Nielsen, Henrik, Tomren, Bjarte (Høgskolen i Oslo og Akershus 2012-05-30)

VSM+A3 : kontinuerlig forbedring med value stream mapping og A3-rapportering

Heimdal, Espen, Harstad, Aleksander (Høgskolen i Oslo og Akershus 2012-05-30)

Nasjonale turistveger : utkikksplatå og skywalk ved Vøringsfossen

Al-Saadi, Adam, Reyes, Chris Leonard Motil, Sivertsen, Kristian (Høgskolen i Oslo og Akershus 2013-05-28)

Behovsstyrt ventilasjon : CO2-sensorer

Brunell, Erik Esrød, Setsaas, Joakim Forsmann, Cheng, Pok Lun (Høgskolen i Oslo 2011-05-30)

Visuell sammenligning mellom ulike planleggingsmetoder : en case med Gantt, flowline og 4D BIM

Stenberg, Cathrine Høglo, Skaug, Lars Marius Brovold, Fjeld, Hanne Pretorius (Høgskolen i Oslo og Akershus 2015-05-26)

Hva skjer med ventilasjonens effektivitet?

Bakken, Geir Atle (Høgskolen i Oslo og Akershus 2013-05-28)