HF - Student theses

Results 1 - 20 of 120

Multippel sklerose og meistring

Gjerde, Ida Mari (Høgskolen i Oslo og Akershus 2017-03)

Samhandlingsreformens konsekvenser for sykepleiere på sykehjem

Norman, Siri Foss (Høgskolen i Oslo og Akershus 2017-03)

Samhandlingsreformens påvirkning i kommune- og spesialisthelsetjenesten

Elvan, Marte Rønning, Nilsson, Sara Maria Teresa (Høgskolen i Oslo og Akershus 2017-03)

Å leve med kronisk nevropatisk smerte : hverdagens utfordringer

Furu, Mari (Høgskolen i Oslo og Akershus 2017-03)

"Se mennesket!" : "Hvordan kan sykepleier gjennom kommunikasjon styrke pasientens identitet i post-psykotisk restitusjonsfase?"

Fredriksen, Charlotte Iserine (Høgskolen i Oslo og Akershus 2017-03)

”Det å bli stemplet som avhengig og manipulerende var det verste” : hvordan kan sykepleier bidra til god smertelindring av opioidavhengige pasienter innlagt på postoperativ avdeling?

Ulateig, Mari Angard, Endresen, Malin Piil (Høgskolen i Oslo og Akershus 2017-03)

ALS, angst og livskvalitet - ALS, anxiety and quality of life : hvordan kan sykepleier redusere opplevelsen av angst og bidra til bedre livskvalitet hos ALS pasienter?

Delpage, Fanny Anne-Marie (Høgskolen i Oslo og Akershus 2017-03)

Mastektomi og endret kroppsbilde : betydningen av sykepleierens informerende ferdigheter

Dahlgren, Marthe (Høgskolen i Oslo og Akershus 2017-03)

Seksualitet etter livmorhalskreftbehandling - fra tabu til tema

Madsen, Kristin (Høgskolen i Oslo og Akershus 2017-03)

Empowerment, mestring og psykisk helse

Klemp, Ingerid, Jahre, Liv-Kristine (Høgskolen i Oslo og Akershus 2017-03)

Sykepleie til pasienter med kreft i munn og svelg : underernæring og livskvalitet

Wendelbo, Birgitte, Simjak, Christina (Høgskolen i Oslo og Akershus 2017-03)

Holdninger i smertebehandlingen

Chakroun, Mona (Høgskolen i Oslo og Akershus 2017-03)

Mestring av epilepsi i hverdagen : hvordan kan sykepleier legge til rette for mestring i hverdagen for foreldre til barn med nyoppdaget epilepsi?

Børjesson, Sunniva (Høgskolen i Oslo og Akershus 2017-03)

SJÅ MEG! : barn som pårørande

Bjordal, Aurora Nøringset (Høgskolen i Oslo og Akershus 2017-03)

Barn som pårørende : når mor eller far har en psykisk lidelse

Bang, Emmeli Elinsdatter (Høgskolen i Oslo og Akershus 2017-03)

Verdig død på sykehjem og forberedende samtaler : finnes det en sammenheng

Andriessen, Marie Charlotte (Høgskolen i Oslo og Akershus 2017-03)

Pårørende til alvorlig og/eller kritisk syke pasienter : hvordan kan sykepleier møte og ivareta pårørende til alvorlig og/eller kritisk syke pasienter på sykehus?

Myhre, Mari (Høgskolen i Oslo og Akershus 2017-06)

Hvordan kan sykepleier gjennom miljøbehandling opprettholde livskvalitet til pasienter med demens?

Johansson, Ingrid Aasmull (Høgskolen i Oslo og Akershus 2017-06)

Flerkulturell sykepleie : "hvordan kan sykepleiere fremme trygghet ved god kommunikasjon hos pasienter med en flerkulturell bakgrunn på?”

Ibrahim, Amal Gohad, Aydid, Kawsar Hassan (Høgskolen i Oslo og Akershus 2017-06)

Veiledning til bærere av mutasjon i BRCA1 : hvordan kan sykepleieren veilede bærere av mutasjon i BRCA1 slik at de oppnår størst mulig grad av trygghet og mestring?

Sørensen, Nina Benedicte (Høgskolen i Oslo og Akershus 2017-06)