HF - Student theses

Results 1 - 20 of 130

Hvordan kan sykepleieren forebygge postoperativt delirium hos gamle med hoftebrudd?

Sparhell, Gro Solveig, Walderhaug, Jannicke (OsloMet - storbyuniversitetet 2018)

Støtt meg i mine opplevelser

Aarskog, Lene, Stette, Martine (OsloMet - storbyuniversitetet 2018)

Influensavaksinen : sykepleierens forebyggende funksjon og egenvaksinasjon - et etisk dilemma?

Hole, Ole Henrik, Moi, Erik Fjelland (OsloMet - storbyuniversitetet 2018)

ACT og FACT : hva er ACT-team og hva er FACT-team og på hvilken måte kommer dette pasienten til gode?

Smilden, Anders, Willumsen de Haas, Helene (OsloMet - storbyuniversitetet 2018)

Sykepleieren er avgjørende for HIV-forebyggende tilbud til menn som har sex med menn

Fornes, Tomine Marie Krogh, Anderson, Nelli (OsloMet - storbyuniversitetet 2018)

Prehospital undersøkelsesmetode av pasienter med mistanke om hjerneslag

Bru, Eivind, Torgersen, Bård Hallingstad (OsloMet - storbyuniversitetet 2018)

Et steg videre i den prehospitale behandlingen av sepsis : en prosjektbeskrivelse

Børsting, Truls Magnus Mohaugen, Eriksen, Eirik Varberg, Rasmussen, Simen (OsloMet - storbyuniversitetet 2018)

"Hvilken kompetanse er viktig for sykepleier å ha i møte med minoritetspasienter med ikke-vestlig bakgrunn?"

Barakat, Hamdi Ihlebæk (Høgskolen i Oslo og Akershus 2017-03)

Stress hos pasienter med KOLS : hvordan kan sykepleier redusere stress hos pasienter med KOLS?

Helø, Guro Dahlen, With, Åsmund (Høgskolen i Oslo og Akershus 2017-03)

Sykepleie til den septiske pasient : ” Hvilke kunnskaper bør sykepleier ha for tidlig identifisering og behandling av sepsis?”

Grov, Lasse (Høgskolen i Oslo og Akershus 2017-03)

Multippel sklerose og meistring

Gjerde, Ida Mari (Høgskolen i Oslo og Akershus 2017-03)

Samhandlingsreformens konsekvenser for sykepleiere på sykehjem

Norman, Siri Foss (Høgskolen i Oslo og Akershus 2017-03)

Samhandlingsreformens påvirkning i kommune- og spesialisthelsetjenesten

Elvan, Marte Rønning, Nilsson, Sara Maria Teresa (Høgskolen i Oslo og Akershus 2017-03)

Å leve med kronisk nevropatisk smerte : hverdagens utfordringer

Furu, Mari (Høgskolen i Oslo og Akershus 2017-03)

"Se mennesket!" : "Hvordan kan sykepleier gjennom kommunikasjon styrke pasientens identitet i post-psykotisk restitusjonsfase?"

Fredriksen, Charlotte Iserine (Høgskolen i Oslo og Akershus 2017-03)

”Det å bli stemplet som avhengig og manipulerende var det verste” : hvordan kan sykepleier bidra til god smertelindring av opioidavhengige pasienter innlagt på postoperativ avdeling?

Ulateig, Mari Angard, Endresen, Malin Piil (Høgskolen i Oslo og Akershus 2017-03)

ALS, angst og livskvalitet - ALS, anxiety and quality of life : hvordan kan sykepleier redusere opplevelsen av angst og bidra til bedre livskvalitet hos ALS pasienter?

Delpage, Fanny Anne-Marie (Høgskolen i Oslo og Akershus 2017-03)

Mastektomi og endret kroppsbilde : betydningen av sykepleierens informerende ferdigheter

Dahlgren, Marthe (Høgskolen i Oslo og Akershus 2017-03)

Seksualitet etter livmorhalskreftbehandling - fra tabu til tema

Madsen, Kristin (Høgskolen i Oslo og Akershus 2017-03)

Empowerment, mestring og psykisk helse

Klemp, Ingerid, Jahre, Liv-Kristine (Høgskolen i Oslo og Akershus 2017-03)