LUI - Student theses

Results 1 - 20 of 211

Aldersblanding i matematikkundervisinga. Samanhengen mellom læraren sitt syn på aldersblanding og nyttiggjeringa av fellesskapen

Frøysa, Solveig (OsloMet - Storbyuniversitetet 2018-04-19)

Museum som læringsarena

Lafkiri, Ibrahim (OsloMet 2018-04-30)

Seksualundervisning: I ukjent farvann?

Paulic, Predrag (Høgskolen i Oslo og Akershus 2017-04-20)

Det flerkulturelle musikklasserommet

Pedersen, Siv Elen (HiOA 2016-04-21)

Forsøk i naturfagundervisningen – nødvendig eller ikke?

Bolle, Marion (Høgskolen i Oslo og Akershus 2015-04-22)

Fysisk aktiv lek i kroppsøvingstimene i førsteklasse

Berget, Ida (Høgskolen i Oslo og Akershus 2015-04-23)

«Det kan jeg ikke regne ut, for det har vi ikke lært enda» – en case-studie av elevers forståelse av brøk i og utenfor kontekst

Eikre, Mari Nymoen (Høgskolen i Oslo og Akershus 2015-04-23)

Likestilling i det multikulturelle klasserom

Kletthagen, Even (Høgskolen i Oslo og Akershus 2015-04-22)

Modelltekstar som metode i arbeidet med tekstskaping på mellomtrinnet

Engesland, Ingerid Emilie (Høgskolen i Oslo og Akershus 2015-04-24)

Hvordan arbeide med tilpasset opplæring i mat og helse i grunnskolen?

Johansen, Camilla Herstad (Høgskolen i Oslo og Akershus 2015-04-22)

Inkluderende musikkundervisning – individuell opplæringsplan?

Lie, Ane Sofie Andreassen (Høgskolen i Oslo og Akershus 2015-04-23)

Hvordan kan bruk av fantasylitteratur som Narnia øke elevenes motivasjon for læring i RLEfaget på mellomtrinnet?

Bertelsen, Katharina (Høgskolen i Oslo og Akershus 2015-04-23)

Rekk opp hånda, du har noe å komme med! Tiltak på gruppenivå for å fremme muntlig deltakelse hos de stille elevene i helklassesamtaler

Dietz, Ida Fossland (Høgskolen i Oslo og Akershus 2015-04-23)

Soundpainting som skapande aktivitet i musikkfaget

Vestbø, Anna Reidun (Høgskolen i Oslo og Akershus 2015-04-22)

Videre leseopplæring, -verktøyet «Leselos» som støtte for systematisk leseutvikling på tvers av fag

Ulbråten, Cecilie Rønning (Høgskolen i Oslo og Akershus 2015-04-23)

”Vi lærer om brøk med pizza” - Bruk av brøk som del av en helhet i matematikkundervisning og i læreverk

Jensen, Marthe Lund (Høgskolen i Oslo og Akershus 2015-04-21)

Å motivere til leselyst

Austrheim, Lise (Høgskolen i Oslo og Akershus 2015-04-23)

Elevers motivasjon i kroppsøving

Jansen, Richard (Høgskolen i Oslo og Akershus 2015-04-23)

Klasseledelse og motivasjon i kroppsøving

Skjølås, Malin Tømte (Høgskolen i Oslo og Akershus 2015-04-23)

Skolen som forebyggende arena

Edvardsen, Henriette Berg (Høgskolen i Oslo og Akershus 2015-04-23)