Skriftserien

Results 1 - 13 of 13

Funksjonsevne blant langtidsmottakere av sosialhjelp

van der Wel, Kjetil, Dahl, Espen, Lødemel, Ivar, Løyland, Borghild, Naper, Sille Ohrem, Slagsvold, Marit (Høgskolen i Oslo 2006-12)

Bærekraftig utvikling og folkehelsearbeid: vitenskapelig tenkning og metodebruk

Offergaard, Trine-Lise (Høgskolen i Akershus 2010)

Vernepleier - utdanning og yrke i et faglig perspektiv

Horndalen, Bjørn (red), Torp, Tor Rynning (red) (Høgskolen i Akershus 2006)

Fagskriving og fagforståelse hos tospråklige studenter

Hellne-Halvorsen, Ellen Beate (Høgskolen i Akershus 2007)

Education, culture and welfare in Spain and Norway: equalities and inequalities

Smehaugen, Anne (Høgskolen i Akershus 2004)

Formal and informal learning. Shall the twain ever meet in adult education

Holmesland, Icara da Silva, Lundin, Judy Deanne (Høgskolen i Akershus 2009)

Studenten som forsker i utdanning og yrke: vitenskapelig tenkning og metodebruk

(Høgskolen i Akershus 2010)

Når ord blir vanskelige: hvordan kan yrkesfaglærere skape gode læringssituasjoner?

Borgå, Mette (Høgskolen i Akershus 2010)

Master's degree handbook: relationship between form, content, evaluation

Askerøi, Else (Høgskolen i Akershus 2009)

Mastergradshåndboken : sammenhenger mellom form, innhold, vurdering

Askerøi, Else ( 2009)

Yrkesdidaktisk kunnskapsutvikling og implementering av nye læreplaner (KIP) : Veien til yrkesrelevant opplæring fra første dag i Vg1

Dahlback, Jorunn, Haaland, Grete, Hansen, Kari, Sylte, Ann Lisa (Høgskolen i Akershus 2011)

Hvor går norsk fag- og yrkesopplæring? Om modernisering, organisering og styring av fag- og yrkesopplæringen i Norge

Deichman-Sørensen, Trine (Høgskolen i Akershus 2009)

Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) i varehandelen: en kvalitativ undersøkelse om hvordan søkere av BKA-midler håndterer forankring - planlegging og gjennomføring av opplæringstiltak

Sannerud, Ronny (Høgskolen i Akershus 2009)