SAM - Department of Social Work, Child Welfare and Social Policy

Results 1 - 4 of 4

Policy brief – Å forebygge frafall i videregående opplæring - en klyngerandomisert evaluering av IKO-modellen

Sletten, Mira Aaboen, Tøge, Anne Grete, Malmberg-Heimonen, Ira, Ziesler, Katrine A. (OsloMet – storbyunuversitetet, Fakultet for samfunnsvitenskap, Institutt for sosialfag 2019-03-13)

Systematisk frafallsforebygging i videregående skole – en evaluering med klyngerandomisert design – andre underveisrapport

Malmberg-Heimonen, Ira, Sletten, Mira Aaboen, Tøge, Anne Grete, Gyüre, Krisztina, Borg, Elin, Alves, Daniele (Høgskolen i Oslo og Akershus; Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM), Institutt for sosialfag, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA), Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) 2017-12-31)

Systematisk frafallsforebygging i videregående skole – en evaluering med klyngerandomisert design – første underveisrapport

Malmberg-Heimonen, Ira, Sletten, Mira Aaboen, Pålshaugen, Øyvind, Borg, Elin, Tøge, Anne Grete, Gyüre, Krisztina (Høgskolen i Oslo og Akershus 2016-12-31)

Sosial ulikhet i helse: en norsk kunnskapsoversikt

Dahl, Espen, Bergsli, Heidi, van der Wel, Kjetil A. (Høgskolen i Oslo og Akershus 2014-03)