HF - Department of Physiotherapy

Results 1 - 1 of 1

Rapport fra prosjektet ”Pasientmøter – et prosjekt for å bedre studentenes kliniske kompetanse i møte med ulike pasientgrupper.”

Ekerholt, Kirsten, Sylliaas, Hilde (Høgskolen i Oslo og Akershus 2016)