Now showing items 1-1 of 1

    • Hva er verdien av yA Bank AS per 31.12.2016 

      Ahlbäck, Emil; Ahlbom, Petter (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2017-05)
      Formålet med oppgaven er å verdivurdere forbrukslånsbanken yA Bank. Verdivurderingen er basert på en strategisk analyse, en finansiell analyse og en diskontert kontantstrømanalyse.