Now showing items 1-1 of 1

    • Tildeling av ostekvoter 

      Kristiansen, Susanne Telise Soleng; Solli, Maren Sophie (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2017-05)
      Oppgaven drøfter og svarer på hvorfor valg av tildelingsmetode for ostekvoter er viktig for Norge.