Now showing items 1-1 of 1

    • Veien til gjeldsordning. Skyldnernes erfaringer med Nav, namsmann og regelverk 

      Skuland, Silje Elisabeth; Poppe, Christian (Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet, 2020)
      Gjeldsordningsloven skal revideres i 2021 med mål om å klargjøre og forenkle dagens prosessregler for å få en mer velfungerende og effektiv ordning og for å sikre en mer enhetlig praktisering. Hovedproblemstillingen i ...