Now showing items 1-5 of 5

  • Husholdningenes gjeld og formue høsten 2012 

   Gulbrandsen, Lars (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA), OsloMet – Oslo Metropolitan University, 2014-01)
   NOVA gjennomførte i 2004, 2006 og 2008 oppdrag for GE Money Bank om norske husholdningers gjeld og bruk av de ulike lånetilbud som fantes på markedet. Resultatene ble rapportert i NOVA Rapport 14/05, NOVA Rapport 11/07 og ...
  • Hvilke faktorer har påvirket boligprisene fra 1995-2015 og på hvilken måte har de påvirket? 

   Dinc, Hava; Sivanandatheva, Thinesh; Gundersen, Viktoria Maria (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2017-05)
   Oppgaven undersøker boligprisene i Norge i perioden 1995-2015 og har som mål å finne ut om styringsrenten, arbeidsledigheten, inntekten og gjelden har en påvirkning på boligprisene og eventuelt i hvilken grad.
  • Kompetansesenteret for gjeldsrådgivning i Nord-Trøndelag. Sluttrapport fra en følge-evaluering 

   Poppe, Christian; Borgeraas, Elling; Bakkeli, Nan Zou (Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet, 2020)
   Nord-Trøndelag-prosjektet har vært et unikt prosjekt i norsk sammenheng. Dette er det eneste eksemplet på en regional sentralisering av kreditorforhandlingene, hvor 23 kommuner i Nord-Trøndelag samarbeider gjennom sju ...
  • Nordmenns gjeld og formue høsten 2015 

   Gulbrandsen, Lars (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA), OsloMet – Oslo Metropolitan University, 2016-04)
   Gjennom de siste ti årene har NOVA med jevne mellomrom fått gjennomført undersøkelser av nordmenns formue og gjeld. Undersøkelsen som ble gjen- nomført høsten 2015 var et samarbeid mellom NOVA og Finans Norge som bekostet ...
  • Veien til gjeldsordning. Skyldnernes erfaringer med Nav, namsmann og regelverk 

   Skuland, Silje Elisabeth; Poppe, Christian (Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet, 2020)
   Gjeldsordningsloven skal revideres i 2021 med mål om å klargjøre og forenkle dagens prosessregler for å få en mer velfungerende og effektiv ordning og for å sikre en mer enhetlig praktisering. Hovedproblemstillingen i ...