Now showing items 1-1 of 1

    • Skal bedriften din til Kina? 

      Ngo, Tina Alexandra (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2017-05)
      Oppgaven er en kvalitativ undersøkelse av norske bedrifters opplevde etableringsbarrierer i Kina