Now showing items 1-1 of 1

    • Kjemiskscreening av husstøvprøver 

      Sellaturai, Tharsana; Gebremariam, Finan Fitsum (OsloMet – storbyuniversitetet, 2019-05-23)
      Det ble utført en kjemiskscreening av 26 husstøvprøver, kjørt på en GC-HR-QTOF MS ved en nontarget analyse. Dataene fra analysen er ekstrahert ved bruk av programmet Unknowns Analysis påkoblet til MS biblioteker som ...