Now showing items 1-1 of 1

    • Gjøre sammen eller hver for seg? 

      Fossestøl, Knut; Breit, Eric (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet ved HiOA, 2014)
      I dette notatet argumentere vi for at datasamordning også må forstås som et spørsmål om organisering. Datasamordning kan fremme en helhetlig tenkning om flom og skredforebygging. Det finnes imidlertid sjelden et helhetlig ...