Now showing items 1-1 of 1

    • Dagligvareportal 

      Nærby, Ane (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2017-05)
      Formålet med oppgaven er å få innsikt i hvordan en dagligvareportal som gir mer makt til konsumentene i forhold til aktørene i dagligvarebransjen kan utformes.