Now showing items 1-1 of 1

    • Evaluering av Regionalt innovasjonsprogram for Oslo og Akershus (2014-19) 

      Onsager, Knut; Nygaard, Marit; Orderud, Geir; Wiig, Henrik (By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet – storbyuniversitetet, 2020-10)
      Rapporten er en evaluering av Regionalt innovasjonsprogram for Oslo og Akershus (RIP). Det konkluderes blant annet med at programmet i stor grad har vært vellykket, og spilt en viktig komplementær rolle i en større ...