Now showing items 1-1 of 1

    • Prehospital delir: den som leter, skal finne 

      Bøe, Kristoffer; Hsiung, Morten; Johansen, Marius (Oslo Metropolitan University, 2019)
      Delir er en akutt innsettende og fluktuerende forvirringstilstand hvor hjernens funksjoner svikter. Tilstanden er vanligvis forbigående, sees oftest sammen med somatiske sykdommer og er assosiert med negative utfall. ...