Now showing items 1-1 of 1

    • Opp eller ut? 

      Lyng, Selma Therese (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2008)
      Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag for Den norske advokatforening og foreningens Kvinneutvalg. Rapporten retter søkelyset mot kvinnefrafallet i advokatbransjen: hvilke prosesser, mekanismer og faktorer spiller inn ...