Now showing items 1-2 of 2

  • Evaluering av Forsøket Arbeidsavklaringspenger (AAP) som lønnstilskudd 

   Karen-Sofie Pettersen; Spjelkavik, Øystein (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet ved HiOA, 2014)
   Forsøket AAP som lønnstilskudd ble initiert i revidert nasjonalbudsjett for 2012 og presentert som et politisk virkemiddel for å mobilisere grupper med svakt fotfeste i arbeidsmarkedet til arbeid.
  • Evaluering av Forsøket Arbeidsavklaringspenger (AAP) som lønnstilskudd 

   Karen-Sofie Pettersen; Spjelkavik, Øystein (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet ved HiOA, 2014)
   Forsøket AAP som lønnstilskudd ble initiert i revidert nasjonalbudsjett for 2012 og presentert som et politisk virkemiddel for å mobilisere grupper med svakt fotfeste i arbeidsmarkedet til arbeid.