Now showing items 1-1 of 1

    • Hva kjennetegner forskning på norske lærere under Kunnskapsløftet? 

      Mausethagen, Sølvi; Hermansen, Hege; Lorentzen, Marte; Zlatanovic, Tatjana; Dahl, Thomas (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2016)
      Formålet med denne forskningskartleggingen har vært å beskrive forskningsfeltet på lærerrollen i Norge under Kunnskapsløftet som utdanningsreform og hva dette kan fortelle oss om lærerrollen i dag. Hvilken forskning finnes? ...