Now showing items 1-2 of 2

  • Dress med press – En studie av mannlig klesbruk i stortingssalen 

   Pettersen, Kristine (Oslo, SIFO, 2004)
   Dressbruk er i dag ikke pålagt de mannlige stortingsrepresentantene. Forfatteren diskuterer derfor hvorfor de mannlige stortingsrepresentantene mener dress er naturlig i stortingssalen på Stortinget. Dressbruk er i dag ...
  • Menn og Husarbeid 

   Pettersen, Kristine (Oslo, SIFO, 2004)
   Nummer: 9-2004 I prosjektnotatet trekkes frem utvalgte studier av menn og omsorgsarbeid, studier av kvinner og husarbeid, og studier av hetero-file pars arbeidsfordeling. Aspekter ved slike studier sees som nyttige i ...