Now showing items 1-1 of 1

    • Tidlig identifisering av sepsis 

      Persson, Morgan (Oslo Metropolitan University, 2020)
      Problemstilling Hvordan kan sykepleiere tidlig identifisere sepsis hos pasienter på sykehus. Metode Denne oppgaven er en litteraturstudie. Formålet med studien er å gi oppdatert og god forståelse av kunnskapen til den ...