Now showing items 1-3 of 3

  • Barn og unges levekår i lavinntektsfamilier 

   Elstad, Jon Ivar; Hansen, Thomas; Nordvik, Viggo; Ugreninov, Elisabeth; Kristofersen, Lars B.; Pedersen, Axel West; Sandbæk, Mona (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2010)
   Chapter 1: Children in low-income families- third data collection The study ”Children’s level of living – the impact of family incomes” (”Barns levekår – betydningen av familiens inntekt”) is a collaboration between ...
  • Innsats mot utkastelser - fra lovende forsøk til effektiv rutine? 

   Blekesaune, Morten; Pedersen, Axel West (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2011)
   The project is part of the activities of FAMI - Center for research on poverty and social assistance and it is financed by the Directorate for Social affairs and health. It is an evaluation of an ongoing experimantal project ...
  • Nye samordningsregler fra 2011: Taper offentlig ansatte på å jobbe lenge? 

   Haugen, Fredrik; Pedersen, Axel West; Rødevand, Sissel (NOVA, OsloMet, 2020)
   Dette notatet drøfter reglene for samordning av offentlig tjenestepensjon og folketrygd som trådte i kraft i 2011. Reglene innebærer at opptjent tjenestepensjon gradvis går tapt for ansatte som jobber videre i stillingen ...