Now showing items 1-1 of 1

    • Digitale verktøy som hjelpemiddel for begrepslæring 

      Paymard, Sara (OsloMet, 2018-04)
      Formålet med denne oppgaven er å undersøke hvordan digitale verktøy kan tilrettelegge for læring og utvikling hos elever i arbeid med begrepslæring, med fokus på flerspråklige elever. Oppgaven vil belyse problemstillingen; ...