Now showing items 1-2 of 2

  • Evaluering av innbyggerinitiativordningen 

   Kittelsen, Elin; Christensen, Dag Arne; Aars, Jacob; Hanssen, Gro Sandkjær; Klausen, Jan Erling (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2010)
   Rapporten presenterer en evaluering av innbyggerinitiativordningen, hvor formålet har vært å studere måten ordningen er tatt i bruk i kommunene. Dette har vært gjort gjennom brede kvantitative og kvalitative undersøkelser. ...
  • Medvirkning med virkning? Innbyggermedvirkning i den kommunale beslutningsprosessen 

   Klausen, Jan Erling; Arnesen, Sveinung; Christensen, Dag Arne; Folkestad, Bjarte; Hanssen, Gro Sandkjær; Winsvold, Marte; Aars, Jacob (Norsk institutt for by- og regionforskning, 2013)
   Rapporten viser hvordan norske kommuner trekker innbyggere med i politiske beslutningsprosesser mellom valg, og hvilke erfaringer de har med ulike ordninger. Betydningen av ulike ordninger for innbyggernes deltakelse, ...