Now showing items 1-1 of 1

    • Mestring av kritiske hendelser 

      Aarhus, Dag Slapgard (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2017)
      Bakgrunn: ambulansepersonell kan til stadighet stå ovenfor kritiske hendelser. Eksponering for slike hendelser kan resultere i blant annet posttraumatisk stresslidelse (PTSD) og utbrenthet. For å takle kritiske hendelser ...