Now showing items 1-1 of 1

    • Fastlønn og arbeidsinnsats 

      Aanerød, Tonje (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2017-05)
      Oppgaven undersøker om effekten av fastlønn på arbeidsinnsats avhenger av indre- og(eller) ytre motivasjon.