Now showing items 1-2 of 2

  • Evaluering av Kompetanseløft 2020 - Delrapport II 

   Grut, Lisbet; Lippestad, Jan-W.; Monkerud, Lars Chr.; Zeiner, Hilde Hatleskog; Nesje, Kjersti; Olsen, Dorothy Sunderland; Aamodt, Per Olaf (SINTEF, NIBR, NIFU, 2020-04)
   Rapporten er andre delrapport i følgeevalueringen av regjeringens satsing Kompetanseløft 2020. SINTEF as, NIBR og NIFU samarbeider om evalueringen. Kommunene i Norge jobber kontinuerlig med kompetanseutvikling, og søker ...
  • Studiekvalitet: hvordan sikre kvaliteten på kvalitetsdataene? 

   Smeby, Jens-Christian; Aamodt, Per Olaf (Høgskolen i Oslo, 2004)
   Høsten 2004 arrangerte Rektoratet, SEFIA, SPS og PUS en seminarrekke om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling. Det foreliggende notatet er skrevet av Jens-Christian Smeby og Per Olaf Aamodt med utgangspunkt i innledningen ...