Now showing items 375-394 of 2658

  • Differensiering av ressursnivå i ambulansetjenesten og dets innvirkning på responstider. En prosjektbeskrivelse 

   Gundegjerde, Erlend (Oslo Metropolitan University, 2019)
   Bakgrunn: Ambulansetjenestene i Norge er organisasjoner i rask utvikling, og de betjener en befolkning i stadig vekst. Hver dag rammes flere mennesker av alvorlige og akutte hendelser, både somatiske og psykiatriske, ...
  • En digital barndom. 

   Kaare, Birgit Hertzberg; Heim, Jan; Brandtzæg, Petter Bae; Endestad, Tor (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2004)
   Denne rapporten er et resultat av prosjektet "En digital barndom" (2002-2004) som er finansiert av Velferdsprogrammet i Norges forskningsråd. Rapporten beskriver funn fra en større spørreundersøkelse om hvordan norske ...
  • Digital mestring - internett og bredbånd 

   Ingrid Kjørstad; Slettemeås, Dag (Oslo, SIFO, 2008)
   I denne rapporten tar vi for oss bruk av internett, problemstillinger knyttet til bredbåndsabonnement, samt egen-vurdert kompetanse knyttet til internett- og bredbåndsrelaterte tjenester. Det er forbrukernes egenvurderte ...
  • Digital mestring blant norske forbrukere 

   Slettemeås, Dag (2006)
   Det å beherske bruk av nettbank den tjenesten der forskjellene er minst, både når det gjelder kjønn og alder. Tilknyttede prosjekter SIFO-survey IKTsatsning: Digitale medier og forbruk
  • Digital mestring og erfaringer med tjeneste-bundling blant norske forbrukere 

   Tronud, Marianne; Slettemeås, Dag (Oslo, SIFO, 2011)
   Nummer: 13-2011 I denne rapporten tar vi for oss forbrukernes egenerfarte opplevelser av hvordan de håndterer ulike digital oppgaver i sitt hverdagsliv. Denne egenvurderte mestringen gir en indikasjon på den digitale ...
  • Digitale medier, identitet og kjønn 

   Darbandi, Chimen (Oslo, SIFO, 2012)
   Denne rapporten handler om 12-13 åringers forhold til spilling og sosiale medier i hverdagen, og er basert på forfatterens masteroppgave i sosialantropologi ved Universitet i Oslo som ble ferdigstilt våren 2011. Mastergraden ...
  • Digitale medier, identitet og kjønn 

   Darbandi, Chimen (Oslo, SIFO, 2012)
   Denne rapporten handler om 12-13 åringers forhold til spilling og sosiale medier i hverdagen, og er basert på forfatterens masteroppgave i sosialantropologi ved Universitet i Oslo som ble ferdigstilt våren 2011. Mastergraden ...
  • Digitale verktøy som hjelpemiddel for begrepslæring 

   Paymard, Sara (OsloMetOsloMet, 2018-04)
   Formålet med denne oppgaven er å undersøke hvordan digitale verktøy kan tilrettelegge for læring og utvikling hos elever i arbeid med begrepslæring, med fokus på flerspråklige elever. Oppgaven vil belyse problemstillingen; ...
  • Digitalisering & Visualisering av Steinknuseranlegg 

   Pamuk, Muhammet; Mousavi, Homan; Nguyen, Lilly; Melkild, Sunniva (OsloMet – storbyuniversitetet, 2019-05-23)
   Implementering av skytjenester i industrien er en ny teknologi som er under utvikling. Mange bedrifter har fortsatt ikke tatt denne teknologien i bruk. Det er derfor stort potensiale innenfor skyteknologi. Siemens skytjeneste, ...
  • Digitalisering av bankbransjen 

   Sundal, Silje Grong; Svadberg, Silje Andrea (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2017-05)
  • Digitalt fortrinn: Effektivisering av prosjekteringsoppgaver innen VVS ved bruk av visuell programmering 

   Ilgen, Murat; Nordeidet, Markus; Tørholen, Terje Prestby; Økland, Pawel (OsloMet – storbyuniversitetet, 2018-05-22)
   I denne oppgaven ble det sett på Dynamo, og muligheten dette verktøyet har for å effektivisere VVS prosjektering. Skript har blitt utviklet for dette formålet og det har også blitt sett på hvordan utvikling av egne skript ...
  • Dimensjonering og optimalisering av CO2-varmepumpeanlegg 

   Kjellesvik, Emil Mikael Weiseth; Håkon, Haglund Norstrand (OsloMet – storbyuniversitetet, 2018-05-23)
   Denne oppgaven har tatt for seg hvordan en CO2-varmepumpe kan brukes til rom- og tappevannsoppvar-ming. Det er utarbeidet to skript i Engineering Equation Solver der det er simulert drift under ulike forhold og ved ...
  • Disable : En studie av foreldre med barn med nedsatt funksjonsevne 

   Berntsen, Thomas; Gotteberg, Marthe Pinaas; Johansen, Maren Alstad; de Almeida, Jacicleide Santos; Thoresen, Veronica Skaret (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2014)
  • DISCIT - European Policy Brief 

   Unknown author (NOVA, OsloMet, 2016)
   Against the background of the Europe 2020 strategy, the European Disability Strategy 2010-2020 and the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities, DISCIT has examined the conditions for the full and effective ...
  • DISCIT Final Report - Executive Summary 

   Unknown author (NOVA, OsloMet, 2016)
   The FP7 project DISCIT provides new knowledge about the diversity in disability policy in European countries and emerging possibilities for policy learning and innovation across Europe. This knowledge shows what steps ...
  • Distribusjon av fisk i Norge 

   Unknown author (Lysaker, SIFO, 2001)
   Nummer: 4-2001
  • Distriktskvinnescenarier 2010 

   Skålnes, Sigrid (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2001)
   Rapporten er ein del av prosjektet "Distriktskvinnescenarier 2010", og omhandlar unge distriktskvinners planar for framtida. Unge kvinner og menn frå ulike kommunetypar i distrikta har fortalt om kva planar og ønskje dei ...
  • Distriktspolitisk avgrensning 

   Jan Mønnesland; Dag Juvkam; Kann, Frode; Karl-Erik Hagen; Jon Inge Lian (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2002)
   Rapporten gir en evaluering av den differensierte arbeidsgiveravgiften i forhold til de distriktspolitiske målsettinger. Det etableres et sett indikatorer som gir et distriktspolitisk virkeområde som skal gi "best mulig ...
  • Do Changes in Dividends Contain Information to Shareholders 

   Hov, Camilla (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2017-05)