Now showing items 335-354 of 2658

  • Dataoverføring fra PLS til sky 

   Dreyer, Christoffer Larsen; Foyn, Petter Hellum; Gazimagamaev, Sjamil Mosajevitsj; Kirmichi, Margarita (OsloMet – storbyuniversitetet, 2019-05-23)
   Oppgaven går ut på å sette opp en PLS for kommunikasjon med en skytjeneste via en GSM-ruter. Oppsettet gjør et mulig for PLSen å laste opp og lagre måledata på skyen over mobilnettet uavhengig av hvor PLS skal holdes til. ...
  • Dealing with Difference: Two classrooms, two countries 

   Seeberg, Marie Louise (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2003)
   Rapporten er basert på et halvt års sosialantropologisk feltarbeid i en grunnskole i Oslo og et tilsvarende feltarbeid i en grunnskole i Amsterdam. Diskusjoner om et flerkulturelt samfunn må forstås på bakgrunn av hvordan ...
  • Decentralization in Nepal: Laws and Practices 

   Dwarika Nath Dhungel; Haug, Marit; Mahendra Raj Sapkota; Pradyuman Prasad Regmi (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2011)
   This report analyses the legal framework for local governance in Nepal and how it is practiced in six districts. It focuses specifically on transfer of resources and delivery of services, how various groups participate ...
  • Delegation of Regulation 

   Nilssen, Tore; Kundu, Tapas (2017)
  • Delingsøkonomi – et kvalitativt øyeblikksbilde fra Norge 

   Lene Pettersen; Ingrid Kjørstad; Rosenberg, Thea Grav (Oslo: Forbruksforskningsinstituttet SIFO, 2016)
   Denne rapporten presenterer empiri og analyse av et omfattende kvalitativt studie som ble gjennomført av SIFO september-desember 2016. Deltakerne i delingsøkonomien er mange, og fordi de kan ha både ulik og vekslende status, ...
  • Delingsøkonomi – et kvalitativt øyeblikksbilde fra Norge 

   Lene Pettersen; Ingrid Kjørstad; Rosenberg, Thea Grav (Oslo: Forbruksforskningsinstituttet SIFO, 2016)
   Denne rapporten presenterer empiri og analyse av et omfattende kvalitativt studie som ble gjennomført av SIFO september-desember 2016. Deltakerne i delingsøkonomien er mange, og fordi de kan ha både ulik og vekslende status, ...
  • Delingsøkonomien i Norge 

   dags; Ingrid Kjørstad (Oslo: Forbruksforskningsinstituttet SIFO, 2016)
   SIFO har undersøkt nordmenns erfaringer med nettbasert deling, deling i sosiale medier, bruktmarkeder på nettet og utenfor nettet og deling i nære relasjoner. Forskerne Dag Slettemeås og Ingrid Kjørstad har også undersøkt ...
  • Delingsøkonomien i Norge 

   dags; Ingrid Kjørstad (Oslo: Forbruksforskningsinstituttet SIFO, 2016)
   SIFO har undersøkt nordmenns erfaringer med nettbasert deling, deling i sosiale medier, bruktmarkeder på nettet og utenfor nettet og deling i nære relasjoner. Forskerne Dag Slettemeås og Ingrid Kjørstad har også undersøkt ...
  • Delingsøkonomien i Norge – forbrukere og tilbyderes vurderinger av markeder i vekst 

   liberg; Ingrid Kjørstad (Oslo: Forbruksforskningsinstituttet SIFO, 2017)
   Fra at litt under syv prosent i aldersgruppen 18-60 år hadde kjøpt delingstjenester i 2015, finner vi nå, ett og et halvt år senere, at så mange som en av tre har benyttet delingstjenester. Basert på tre indikatorer hentet ...
  • Delingsøkonomien i Norge – forbrukere og tilbyderes vurderinger av markeder i vekst 

   liberg; Ingrid Kjørstad (Oslo: Forbruksforskningsinstituttet SIFO, 2017)
   Fra at litt under syv prosent i aldersgruppen 18-60 år hadde kjøpt delingstjenester i 2015, finner vi nå, ett og et halvt år senere, at så mange som en av tre har benyttet delingstjenester. Basert på tre indikatorer hentet ...
  • Deltid, kompetanse og inkludering – tilstand og muligheter 

   Halrynjo, Sigtona; Steen, Arild Henrik (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet, 2010)
   Dette notatet av AFI-forskerne Halrynjo, Sigtona og Arild H. Steen, viser at tre av ti ansatte i såkalte velferdsyrker er usikre på om de kommer til å fortsette i jobben. På oppdrag fra Delta har Arbeidsforskningsinstituttet ...
  • Deltid, kompetanse og inkludering – tilstand og muligheter 

   Halrynjo, Sigtona; Steen, Arild Henrik (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet, 2010)
   Dette notatet av AFI-forskerne Halrynjo, Sigtona og Arild H. Steen, viser at tre av ti ansatte i såkalte velferdsyrker er usikre på om de kommer til å fortsette i jobben. På oppdrag fra Delta har Arbeidsforskningsinstituttet ...
  • Deltidsutdanningen i sykepleie - Rekruttering, tilfredshet, kompetanse og møte med arbeidslivet 

   With, Mari Lande (Høgskolen i Oslo, 2009)
   Denne  rapporten  omhandler  tidligere  studenter  ved  deltidsutdanningen  i  sykepleie  ved  Høgskolen i Oslo (HiO). Hensikten med rapporten er å øke kunnskapen om sykepleiere som  rekrutteres til og er utdannet ved de ...
  • Demens og utfordrende atferd 

   Aas, Kari Bakken (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2017-06)
  • DEMOCRATIC LEGITIMACY - Working agreement or rational consensus? 

   Eriksen, Erik Oddvar (Høgskolen i Oslo, 2006)
   The quest for deliberative democracy is connected to the difficulties with what we for the sake of simplicity refer to as a voting model of democracy.1 This model holds elections and votes as the central features of ...
  • Demografi og næringsutvikling i Sogn og Fjordane 

   Frants Gundersen; Kjetil Sørlie (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2009)
   Rapporten er en av fire i et samarbeid mellom Asplan Viak, Høgskulen i Sogn og Fjordane og NIBR. Med utgangspunkt i at Norsk Hydro startet nedbemanning i Høyanger og Årdal i 2004, har hovedfokus i prosjektet vært å følge ...
  • Demografisk utvikling i fem storbyer 

   Dag Juvkam; Kjetil Sørlie; Inger Texmon (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2010)
   Rapportene tar for seg befolkningsutviklingen i fem storbyer de siste årene, og ser på hvilken befolkningsutvikling vi kan forvente i de nærmeste årene framover. Tilknyttet prosjekt Befolkningsutviklingen i storbyene