Now showing items 2327-2346 of 2658

  • The Colombian Land Restitution Programme – Process, results and challenges, with special emphasis on women 

   J. García-Godos; Wiig, Henrik (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2014)
   I 2011 initierte Colombia et program for tilbakeføring av jord til mer enn 5 millioner internt fordrevne som har måttet flykte i forbindelse med den bevæpnede intern konflikten. Programmet innebærer tilbakevending av de ...
  • The Foster Family Project in Murmansk 

   Holm-Hansen, Jørn; Feiring, Marte; Larisa S. Malik (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2005)
   The Foster Family Project (FFP) is a joint Russian-Norwegian project aiming at making the foster family institution strike roots in the Murmansk region. The FFP has been carried out jointly between the Educational Committee ...
  • The Muslim Brotherhood in the Wider Horn of Africa 

   Atle Mesøy; Stig Jarle Hansen (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2009)
   This report explores whether the Muslim Brotherhood can act as partners in the quest for development and peacemaking in the wider Horn of Africa (including Yemen). It explores the history of the various Brotherhoods in the ...
  • The organizational challenge for health care 

   I.H. Monrad Aas (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2007)
   New technology has been proposed to Brattbakk, Ingarg great changes for our societies. In health care telemedicine was met with great enthusiasm and considered an enabler to overcome distance barriers. It is now clear that ...
  • The organizational challenge for health care 

   I.H. Monrad Aas (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2007)
   New technology has been proposed to Brattbakk, Ingarg great changes for our societies. In health care telemedicine was met with great enthusiasm and considered an enabler to overcome distance barriers. It is now clear that ...
  • The Practice of Neoliberalism 

   David Jordhus-Lier (Norsk institutt for by- og regionforskning, 2009)
   This thesis examines the politics of municipal work and service delivery in Cape Town, South Africa. In particular, this study analyses the concomitant processes of employment casualisation, commercialisation of services ...
  • The structural anatomy of hospital government systems in Norway, Denmark and the United Kingdom 

   Inger Marie Stigen (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2010)
   The structural anatomy of the hospital government systems of Norway, Denmark and the United Kingdom is mapped and compared, along four dimensions: allocation of political-democartic authority and financial responsibility, ...
  • The Transferability of Policy Instruments 

   Holm-Hansen, Jørn (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2005)
   Policies and policy instruments move between countries with variable luck. This study addresses the transfer of policy instruments based on governance and ecological modernisation to a transnational setting (Russia and ...
  • The Tsunami Aid Delivery System and Humanitarian Principles 

   Haug, Marit (Oslo: Norwegian Institute for Urban and Regional Research, 2007)
   This report analyses the delivery of tsunami aid in Sri Lanka through international non-governmental organizations and the interface between the international aid delivery system and Sri Lankan governance institutions, ...
  • Tid for trøst 

   Klette, Trine (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2007)
   Sykepleier og forsker Trine Klette har undersøkt betydningen av trøst i barndommen. I perioden 1998-2002 observerte hun en rekke korte atskillelser og gjenforeninger mellom mødre og barn i forbindelse med prosjektet ...
  • Tidlig fase i store offentlige investeringsprosjekter 

   Petter Næss (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2004)
   På bakgrunn av identifiserte svakheter og mangler ved planleggingen av en rekke tidligere store offentlige investeringsprosjekter, inneholder rapporten konkrete anbefalinger om behovsanalyser, målformuleringer,utforming ...
  • Tidlig identifisering av sepsis 

   Persson, Morgan (Oslo Metropolitan University, 2020)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleiere tidlig identifisere sepsis hos pasienter på sykehus. Metode Denne oppgaven er en litteraturstudie. Formålet med studien er å gi oppdatert og god forståelse av kunnskapen til den ...
  • Tidligere skoleprestasjoner og rekruttering til og gjennomføring av allmennlærerutdanning 

   Mastekaasa, Arne (Høgskolen i Oslo, 2008-09)
   I mange land er man bekymret over sviktende rekruttering til læreryrket, og spesielt over kvaliteten på nye lærere. Det er vanskelig å definere lærerkvalitet og enda vanskeligere å måle slik kvalitet. Formålet med dette ...
  • Tidsbruk, arbeidstid og tidskonflikt i den norske universitets- og høgskolesektoren 

   Egeland, Cathrine; Bergene, Ann Cecilie (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2012)
   Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) har gjennomført en tidsbrukundersøkelsen blant de vitenskapelig ansatte i den norske universitets- og høgskolesektoren. Tidligere undersøkelser av tidsbruk i denne sektoren har vært basert ...
  • Tiggerbander og kriminelle bakmenn eller fattige EU-borgere? 

   Engebrigtsen, Ada (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2012)
   This report is about the new migration of beggars, street-musicians and other street-workers in Norway, and other European countries and beyond. The report is based on conversations with beggars in Oslo and on secondary ...
  • Til god hjelp for mange. Evaluering av Losprosjektet 

   Backe-Hansen, Elisabeth; Løvgren, Mette; Aamodt, Hilde Anette; Winsvold, Aina (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2014)
   In this report results from NOVA’s evaluation of “The Pilot Project” (Losprosjektet) is presented. This was a three-year project in 15 municipalities all over the country, initiated by the Ministry of Children, Equality ...
  • Tilbake til framtiden? 

   Lyng, Selma; Legard, Sveinung; Bergene, Ann Cecilie; Niels Anker; Jes Erik Jessen; Reichborn-Kjennerud, Kristin (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet, 2010)
   I denne rapporten presenteres funnene fra en studie av alternative kvalifiseringstiltak rettet mot ungdom i alderen 16-19 år som står utenfor skole og arbeidsliv. Forskningsprosjektet inngår i Barne-, likestillings- og ...
  • Tilbake til framtiden? 

   Lyng, Selma; Legard, Sveinung; Bergene, Ann Cecilie; Niels Anker; Jes Erik Jessen; Reichborn-Kjennerud, Kristin (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet, 2010)
   I denne rapporten presenteres funnene fra en studie av alternative kvalifiseringstiltak rettet mot ungdom i alderen 16-19 år som står utenfor skole og arbeidsliv. Forskningsprosjektet inngår i Barne-, likestillings- og ...
  • Tilbakeblikk på utdanningen - Yrkesaktivitet, mestring av yrke, oppfølging i arbeidslivet og vurdering av utdanningen 

   Frøseth, Mari Wigum; Caspersen, Joakim (Høgskolen i Oslo, 2008-02)
   Profesjonsutdanningers egenart er at de leder frem til bestemte yrker og bestemte jobber i bestemte sektorer. Å legge grunnlaget for god utøvelse av disse yrkene er noe av formålet med utdanningen. I dette notatet presenteres ...
  • Tilbakeføring av straffedømte 

   Katja Johannessen; Dyb, Evelyn (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2011)
   Rapporten er en kommentert bibliografi over litteratur om løslatelse fra fengsel og tilbakeføring til samfunnet. Bibliografien tar for seg litteratur som direkte omhandler forsøk eller arbeid med gode løslatelsesprosesser. ...