Now showing items 2283-2296 of 2296

  • Økologisk produsert mat: Forbrukernes vurderinger og bruksmønster 

   Nyberg, Anders; Wandel, Margareta; Torjusen, Hanne (Lysaker, SIFO, 1999)
   Forbrukerne har rett til å føle seg trygge på at maten de spiser ikke utgjør en fare for liv og helse. For forbrukerne er det derfor viktig å få informasjon slik at man kan gjøre velbegrunnede valg.
  • Økonomi og livsfase 

   Brusdal, Ragnhild; Berg, Lisbet; Lavik, Randi (Oslo, SIFO, 2014)
   Nummer: 1-2014
  • Økonomisk likestilling 

   Brusdal, Ragnhild; Borgeraas, Elling; Borch, Anita (2015)
   Studien indikerer at kvinner og menn vanskelig kan være økonomisk likestilte fordi de trer inn og ut av samliv med ulike materielle,økonomiske og kulturelle ressurser. En viktig barriere for økonomisk likestilling er det ...
  • Økonomisk likestilling blant gifte og samboende 

   Stamsø, Mary Ann; Borgeraas, Elling; Brusdal, Ragnhild (Oslo, SIFO, 2013)
   Rapporten ser på økonomisk planlegging og organisering blant gifte og samboende mellom 24 og 59 år. Rapporten baserer seg på en web survey med 1023 respondenter. En av intensjonene var å se på dette i et likestillingsperspektiv. ...
  • Økonomisk rådgivning på nett 

   Poppe, Christian (2015)
   Nummer: Oppdragsrapport nr.5-2015
  • Økonomisk rådgivning på nett 

   Poppe, Christian (2015)
   Nummer: Oppdragsrapport nr.5-2015
  • Økonomisk rådgivning på sosialkontorene. Gjeldssaker 

   Tufte, Per Arne; Poppe, Christian (Oslo, SIFO, 2007)
   Nummer: 5-2007 Tilknyttede prosjekter none
  • Økonomisk risiko og boligeie 

   Aarland, Kristin; Astrup, Kim (Norsk institutt for by- og regionforskning, 2013)
   Prosjektet ser på risikoutsattheten til hushold i eiesegmentet, og virkningene av en eventuell nedgangskonjunktur. Prosjektet ser også på ulike virkemidler som avdemper eller reduserer boligrisiko, og vurderer deres egnethet ...
  • Økonomisk utsatthet 

   Poppe, Christian (Oslo, SIFO, 2012)
   Denne rapporten ser på 5 indikatorer på økonomisk utsatthet: endret økonomisk situasjon, dårlig råd, lav økonomisk buffer, lave kunnskaper om økonomi og tilbakevendende betalingsproblemer. Basert på SIFOsurveyen og ...
  • Økonomisk utsatthet 2016 

   Poppe, Christian (Oslo: Forbruksforskningsinstituttet SIFO, 2016)
   Økonomisk utsatthet handler om utfall hvor markedsmekanismen, helt eller delvis, ikke leverer forventet velferd. Husholdene kan være utsatt på mange måter, og be- finne seg i posisjoner hvor man blir rammet av flere former ...
  • Økonomiske levekår for personer med nedsatt funksjonsevne. Ulike metoder for kartlegging 

   Brekke, Idunn; Finnvold, Jon Erik (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2018)
   In order to ensure that measures to enhance the financial circumstances of disabled people in Norway are targeted and accurate, a systematic documentation of their financial conditions is necessary. The aim of this report ...
  • Den økonomiske situasjonen for norske husholdninger 

   Tangeland, Torvald (Oslo: Forbruksforskningsinstituttet SIFO, 2016)
   Rapporten presenterer funn fra SIFO-surveyen 2015 knyttet til temaene husholdningenes økonomiske situasjon, lånefinansiering av forbruk og tilbakevendende betalingsproblemer. Rapporten ser på den økonomiske situasjonen ...
  • Økt bruk av «Program mot ruspåvirket kjøring»? 

   Stokstad, Sigrid (Norsk institutt for by- og regionforskning, 2014)
   «Program mot ruspåvirket kjøring» er en alternativ straffereaksjon som brukes mindre enn forutsatt. Rapporten viser hvilke prosesser og mekanismer som fremmer og hindrer bruk av denne reaksjonen og peker på mulige tiltak ...
  • Økt brukertilpasning i barnehagen? Sluttrapport fra Utviklingsprogrammet for barnehagesektoren 

   Bjørngaard, Johan Håkon; Bjørngaard, Johan Håkon; Mordal, Tove L. (Lysaker, SIFO, 1998)
   I denne rapporten presenterer vi sluttresultater fra ulike undersø-kelser i programkommunene før og etter tiltaksperioden, knyttet til BFDs utviklingsprogram for barnehagesektoren. Vi har tatt sikte på å belyse følgende ...