Now showing items 2397-2416 of 2658

  • Uformell økonomi 

   Skatland, Sebastian Blystad; Andersen, Anton Pettersen; Myklebust, Henrik Dypvik; Romundstad, Lars Nesset; Gøtestam, Benjamin (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2017)
  • Uførepensjonisters materielle levekår og sosiale tilknytning 

   Blekesaune, Morten; Øverbye, Einar (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2000)
   Rapporten analyserer levekår og sosial deltakelse blant uførepensjonister med utgangspunkt i fem levekårsundersøkelser fra Statistisk sentralbyrå fra årene 1983 til 1995. Dataene analyseres både som tverrsnitt og ved å ...
  • Ugripelig ung 

   Inger-Lise Lien (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2004)
   Rapporten er basert på intervjuer av innvandrerorganisasjoner, menigheter og nøkkelpersoner i det somaliske og pakistanske miljøet i Oslo, samt forskning og erfaringer gjort under arbeid med prosjekter finansiert av ...
  • Ukeblader, innsamling og analyse 

   Hauge, Benedicte (Oslo, SIFO, 2008)
   Bakgrunnen for notatet er tilslaget på Forskningsråd-prosjektet ”Beauty comes from within. Looking good as a challenge in health promotion” som SIFO fikk i 2008 i samråd med Centrum for konsumtionsvetenskap (CFK) i Göteborg ...
  • Ulikheter på tvers. Har foreldres utdanning, kjønn og minoritetsstatus like stor betydning for elevers karakterer på alle skoler? 

   Bakken, Anders (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2009)
   This is the first report from NOVAs contribution to the ongoing evaluation of the Knowledge Promotion reform, initiated by the Ministry of Education and Research and organised and financed by the The Norwegian Directorate ...
  • Underbemanning er selvforsterkende. Konsekvenser av mangel på sykepleiere i hjemmesykepleien og sykehjem 

   Gautun, Heidi; Øien, Henning; Bratt, Christopher (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2016)
   In this study, we have investigated the shortage of nurses in nursing homes and home care services. Several data sources document a large shortage of nurses in the daily operation of these long-term care services. A survey ...
  • Underernæring hos eldre demenspasienter i hjemmesykepleien 

   Berget, Ingrid (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2017-06)
  • Underernæring hos sykehjemsbeboere : sykepleierens forebyggende rolle 

   Wøien, Margrete (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2017-06)
  • Underernæring ved kreftsykdom. Hvordan kan sykepleier bidra til å primærforebygge underernæring hos kreftpasienter som gjennomgår cytostatikabehandling? 

   Andresen, Eline Alvilde; Haaland, Marianne (Oslo Metropolitan University, 2020)
   Bakgrunn for oppgaven: Hvert år oppstår det over 30 000 nye krefttilfeller i Norge. Underernæring er den vanligste sekundærdiagnosen ved kreftsykdom, og er et vedvarende problem innen norsk helsevesen. Nærmere 30% er i ...
  • Underholdning med bismak 

   Rossow, Ingeborg; Hansen, Marianne (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2003)
   Kunnskap om pengespill og pengespillproblemer i Norge er svært begrenset, og det har vært gjort lite systematisk forskning på dette feltet i Norge. Gjennom det siste tiåret har omfanget av pengespill i Norge økt voldsomt; ...
  • Understanding Financial Well-Being and Capability 

   Elaine Kempson; Poppe, Christian (Oslo: Consumption Research Norway SIFO, 2018)
   This report offers a working definition, a revised conceptual model and a comprehensive analysis of ‘financial well-being’. It builds on our previous study of the phenomenon ( Kempson, Kinney, Poppe, SIFO Project note ...
  • Understanding Financial Well-Being and Capability 

   Elaine Kempson; Poppe, Christian (Oslo: Consumption Research Norway SIFO, 2018)
   This report offers a working definition, a revised conceptual model and a comprehensive analysis of ‘financial well-being’. It builds on our previous study of the phenomenon ( Kempson, Kinney, Poppe, SIFO Project note ...
  • Undersøkelse blant pårørende til mennesker med psykiske lidelser i Oslo 

   Schafft, Angelika (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2008)
   Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) fikk i oppdrag av Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten å gjennomføre en evaluering av Oslo kommunes tjenestetilbud til personer med psykiske lidelser og deres pårørende. Oppdragsgiver ...
  • Undersøkelse blant pårørende til mennesker med psykiske lidelser i Oslo 

   Schafft, Angelika (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2008)
   Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) fikk i oppdrag av Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten å gjennomføre en evaluering av Oslo kommunes tjenestetilbud til personer med psykiske lidelser og deres pårørende. Oppdragsgiver ...
  • Underveisrapport fra prosjektet Gravide i handelsnæringen 

   Hilsen, Anne Inga; Grimsmo, Asbjørn (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2011)
  • Unemployment in a Segmented Labour Market? 

   Stavik, Trine; Hammer, Torild (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2000)
   Compared to other OECD countries Norway has experienced low unemployment rates during the last twenty years, but the youth to adult unemployment ratio has been among the highest in the OECD. This can be an indication of ...
  • Ung i Bydel Grorud. En analyse av Grorud-ungdoms levekår i 2015 

   Andersen, Patrick Lie; Dæhlen, Marianne (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2016)
   This report “Young in Grorud District” presents an analysis of the living conditions among adolescents in the Grorud District of Oslo. The data is derived from the larger Young in Oslo 2015 survey. Grorud District, situated ...
  • Ung i Frogn 

   Sletten, Mira Aaboen (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2000)
   Ungdomsundersøkelsen i Frogn er gjennomført på oppdrag fra Frogn kommune. Utvalget omfatter alle ungdomsskoleelever i Frogn våren 2000, samt Frognelever på grunnkurs ved videregående skoler i Nesodden, Ås og Vestby. 436 ...
  • Ung i Frogn 2009 

   Sodeland, Jan Eivind Brekke (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2009)
   This report summarises findings from a survey of 484 young people living in Frogn, a municipally near by the capital of Norway. A questionnaire was administrated during spring 2009 to pupils attending lower secondary schools ...