Now showing items 1975-1994 of 2296

  • Tanker fra nye kjøkken 

   Helstad, Sigrid Knutsdatter; Bergh, Tone Kristin; Amilien, Virginie (Oslo, SIFO, 2004)
   Last ned film Last ned film Nummer: 1-2004 Rapport med en 20 min. videofilm som vedlegg. Denne rapporten bygger på intervjuer med 20 ulike personer som nylig hadde skiftet kjøkken. Intervjuene ble foretatt i Oslo ...
  • Tanker om frafallet i videregående skole og utfordringer ved yrkesfaglig utdanning 

   Stokke, Kurt Einar (Skolenes landsforbund, 2009)
   Statistikken viser at mange slutter på yrkesfaglige studieretninger. Opp til 30% slutter i løpet av første del av skolegangen. Da må det være noe galt, sier mange, men må det egentlig det?
  • Tap og tillit: Ungdoms livstilfredshet og samfunnsdeltagelse under pandemien 

   Eriksen, Ingunn Marie; Davan, Lars Birger (NOVA, OsloMet, 2020-08)
   Rapporten undersøker hvordan ungdommer erfarte og håndterte samfunnets nedstenging under koronapandemien våren 2020. Vi beskriver ungdommers tilfredshet med livet under koronanedstengingen og hva som bidrar til å forklare ...
  • Taushetsplikt, opplysningsrett og opplysningsplikt 

   Stang, Elisabeth Gording; Aamodt, Hilde Anette; Sverdrup, Sidsel; Kristofersen, Lars B.; Winsvold, Aina (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2013)
   The purpose of this project is to create new knowledge on how cooperating public service providers implement their rights and duties regarding confidentiality and disclosure. Agencies include the health and welfare services, ...
  • Taxi-markedet: Tilslørte takster eller prisblinde passasjerer? 

   Berg, Lisbet (<p>I: Forbrukstrender 2015. SIFO-survey</p>, 2015)
   Nummer: Prosjektnotat nr. 5-2015 Tilknyttede prosjekter SIFO-survey
  • TEACHERS’ AND NURSES’ REALISATION OF JOB VALUES 

   Caspersen, Joakim (Høgskolen i Oslo, 2006)
   This paper examines the job values of teachers and nurses and the realisation of these in their working life, by analyzing survey data gathered at graduation and three years after. By linking today’s professionals to the ...
  • Tegnspråkets inkluderende kraft 

   Hydle, Ida (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2012)
   I Trondheim har en ungdomsklubb siden 2009 satt søkelyset på kommunikasjon og samhandling på tvers av tale, tegn og hørsel. Her møtes ungdom med vanlig, redusert eller ingen hørsel, med eller uten høreapparat eller ...
  • Teknologibyene 

   Onsager, Knut (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2005)
   Rapporten setter søkelyset på teknologibyene. Dette er en gruppe småbyer som er spesialisert innenfor høyteknologiske næringer. I rapporten går vi nærmere inn på næringsmiljøene i Horten, Kongsberg, Raufoss og Halden, og ...
  • Telefonsalg og reklame 

   Brusdal, Ragnhild; Lavik, Randi (Oslo, SIFO, 2007)
   Dette notatet tar i hovedsak for seg resultater fra SIFO-surveyen som fokuserer på telefonsalg og reklame. Resultatene viser at parallelt med en økende mengde reklame er det en økende andel som ergrer seg over dette. Noen ...
  • Telefonsalg og telefonhenvendelser til forbrukere 

   Brusdal, Ragnhild; Lavik, Randi (Oslo, SIFO, 2013)
   Denne rapporten ser på resultater fra SIFO-surveyen 2011, 2012 og 2013 om telefonsalg og telefonhenvendelser fra næringsdrivende og frivillige organisasjoner. Spørsmålene som ble stilt tok sikte på å kartlegge forbrukernes ...
  • Telefonsalg og telefonhenvendelser til privatpersoner 

   Brusdal, Ragnhild; Lavik, Randi (Oslo, SIFO, 2012)
   66 prosent svarer at de har reservert seg mot telefonsalg. Av disse svarer 81 prosent at de likevel blir oppringt av kommersielle bedrifter, hvorav 70 pro-sent av disse igjen svarte at de ikke var kunde hos bedriften som ...
  • Telefonsalg, telefonhenvendelser og reklame 

   Brusdal, Ragnhild; Lavik, Randi (2011)
   Nummer: Prosjektnotat nr 6-2011 Tilknyttede prosjekter SIFO-survey
  • Teleomsorgen som en del av sykepleierens omsorgsytelse 

   Tronsmoen, Guro; Totorp, Marte Lysebo (Oslo Metropolitan University, 2020)
   Bakgrunn: Andelen eldre vil mot år 2050 øke og nesten fordobles, i tillegg til at vi vil oppleve en økende mangel på sykepleiere i årene som kommer. Vi har gjennom praksis i hjemmesykepleien sett at implementering av ...
  • Tenke globalt - handle lokalt? 

   Harvold, Kjell (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2011)
   Norske ordførere har fått en økt skepsis til konklusjonene i FNs klimapanel de siste tre årene. I den samme perioden har imidlertid det kommunale klimaarbeidet blitt sterkere institusjonalisert. Arbeidet har også et klart ...
  • "Det tenner en gnist". Evaluering av valgfagene på ungdomstrinnet 

   Dæhlen, Marianne; Eriksen, Ingunn Marie (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2015)
   In 2012, elective subjects were reinstated in Norwegian lower secondary school in an effort to make lower secondary school more motivational, practical and varied for the pupils. NOVA has assessed whether the reinstatement ...
  • Teori – praksis i yrkesopplæringen - Fag- og timefordeling i læreplanene fra 1976-2006 

   Spetalen, Halvor (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2015-10)
   I den offentlige debatten er ofte fordelingen mellom teori og praksis i den skolebaserte yrkesopplæringen et tema (Lysberg & Kihl, 2015; Sjøberg, 2014; Solheim, 2009), uten at disse begrepene nødvendigvis blir definert ...
  • Terskler i barnevernet 

   Ellingsen, Dag; Pettersen, Karen-Sofie; Andersen, Linn; Viblemo, Tor-Egil (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet ved HiOA, 2015)
   På oppdrag fra Oslo kommune, Byrådsavdelingen for eldre og sosiale tjenester, har Arbeidsforskningsinstituttet og Oxford Research gjennomført et forskningsprosjekt om terskler i barnevernet. Prosjektet er finansiert av ...
  • Test av 11 elektriske vaffeljern 

   Bergh, Tone Kristin (Lysaker, SIFO, 2001)
   På oppdrag fra Forbrukerrapporten har Statens institutt for forbruksforskning, SIFO, testet 11 elektriske vaffeljern. Det finnes mange merker og modeller på det norske markedet så det kan være greit å ha gjort seg noen ...
  • Test av vaskemaskiners ullvaskprogram 

   Unknown author (2004)
   Nummer: 15-2004
  • Tett på gjengen 

   Carlsson, Yngve (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2005)
   Rapporten presenterer hvordan en bestemt ungdomsgjeng utviklet seg på Furuset i Oslo, hvordan det lokale forebyggingsapparatet slet og var i villrede i møte med den, og hvordan gjengen til slutt ble møtt gjennom et tre-årig ...