Now showing items 1742-1761 of 2296

  • SAFEs forbundsundersøkelse 2016 

   Nordrik, Bitten; Falkum, Eivind; Ingelsrud, Mari Holm (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet ved HiOA, 2017)
   Denne rapporten presenterer funn fra SAFEs medlemsundersøkelse og en omfattende case-studie ved Norske Shells anlegg ved Nyhamna utenfor Molde. Utgangspunktet er observasjoner over tid som tyder på at ansattes medbestemmelse ...
  • SAK i Innlandet 

   Pettersen, Karen-Sofie; Norvoll, Reidun (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet, 2011)
   Høgskolen i Gjøvik (HiG), Høgskolen i Hedmark (HH) og Høgskolen i Lillehammer (HIL) har siden 1999 samarbeidet med fylkeskommunene i Hedmark og Oppland og Kompetanse-, Universitets- og Forskningsfondet i Innlandet AS om ...
  • Saksbehandler eller lønnsforhandler? En oppgave om fosterhjemsgodtgjøring som grobunn for konflikt med fosterforeldre 

   Dahle, Kassandra (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2017)
   Når barn og unge ikke kan bo hjemme lenger på grunn av forhold som kan skade deres helse og utvikling, er det barnevernets oppgave å sikre disse nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. I slike tilfeller er fosterhjem det ...
  • Salg av tobakk 

   Lavik, Randi (Oslo, SIFO, 2012)
   Nummer: 3-2012 Tilknyttede prosjekter Tobakksvarer
  • Samarbeid mellom hjem og skole - en kartleggingsundersøkelse 

   Nordahl, Thomas (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2000)
   Undersøkelsen er gjennomført i åtte kommuner i fylkene Nordland og Oppland, der Nordahl leder et utviklingsprosjekt hvor man i løpet av en treårsperiode skal prøve ut et nytt helhetlig system for informasjonsformidling. ...
  • Samarbeid mellom pårørende og helse- og omsorgstjenesten 

   Gotaas, Nora; Monkerud, Lars Chr.; Zeiner, Hilde Hatleskog (By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet – storbyuniversitetet, 2021-03)
   På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet har By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved OsloMet gjennomført en kartlegging av samarbeid mellom pårørende og helse- og omsorgstjenesten. Med data fra Difis innbyggerun ...
  • Samarbeid om mangfold 

   Hilsen, Anne Inga; Eggesbø, Reidun (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet, 2010)
   Håndbok for ledere er ment å være et verktøy på tema etnisk mangfold, både i hotell-bransjen og i arbeidslivet for øvrig. Håndboken tar opp kjente situasjoner og spør hva man kan gjøre i de situasjonene man står overfor som leder.
  • Samarbeid om redusert sykefravær i prosessindustrien 

   Terjesen, Hans Chr. Aargaard; Hilsen, Anne Inga (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2013)
   Denne rapporten er en sluttrapport fra prosjektet ”Samarbeid om redusert sykefravær i industrien”. Prosjektet ble iverksatt høsten 2010 og avsluttet i desember 2012. Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) har hatt prosjektledelsen, ...
  • Samarbeidsavtaler mellom helseforetak og kommune. Fra dialog til avviksmelding? 

   Martens, Christine; Veenstra, Marijke (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2015)
   Ved innføringen av Samhandlingsreformen ble kommuner og helseforetak forpliktet til å inngå samarbeidsavtaler. Avtalene skal konkretisere oppgave- og ansvarsfordelingen samt etablere gode samarbeidsrutiner slik at pasienter ...
  • Samarbeidsdrevet innovasjon i NAV 

   Breit, Eric; Fossestøl, Knut; Pedersen, Eirin; Thorbjørnsrud, Trude (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet ved HiOA, 2017)
   Denne rapporten er skrevet på bakgrunn av evalueringen av forsøket «Praksis- og kunnskapsutvikling i NAV-kontor» (PKU). PKU har forsøkt å stimulere til kunnskapsbasert praksis og til nye samarbeidsformer mellom forskning, ...
  • Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn som dialogorganisasjon 

   Svare, Helge (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2011)
   I februar 2010 ble det inngått en avtale mellom Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (heretter STL) og Arbeidsforskningsinstituttet om å gjennomføre et prosjekt med fokus på STL som dialogorganisasjon. Prosjektet ...
  • Samfunns- og næringsanalyse for Svalbard 2007 

   Bjørnsen, Hild Marte; Johansen, Steinar (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2007)
   I denne rapporten ser vi nærmere på samfunns- og næringsutviklingen på Svalbard fra 2005 til 2006. Analysen strekker seg likevel tilbake til 1991, og den fokuserer mest på utviklingen i Longyearbyen. Basert på vurderinger ...
  • Samfunns- og næringsanalyse for Svalbard 2008 

   Johansen, Steinar; Bjørnsen, Hild Marte (Norsk institutt for by- og regionforskning, 2008)
   I denne rapporten ser vi nærmere på samfunns- og næringsutviklingen på Svalbard fra 2006 til 2007. Rapporten inneholder i tillegg en historisk oversikt tilbake til 1991 og femårig framskrivninger av sysselsetting og ...
  • Samfunns- og næringsanalyse for Svalbard 2009 

   Johansen, Steinar; Bjørnsen, Hild Marte (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforkning, 2009)
   I denne rapporten ser vi nærmere på samfunns- og næringsutviklingen på Svalbard fra 2007-2008. Rapporten inneholder i tillegg en historisk oversikt tilbake til begynnelsen av 1990-tallet. Analysen forkuserer mest på ...
  • Samfunns- og næringsanalyse for Svalbard 2010 

   Bjørnsen, Hild Marte; Johansen, Steinar (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2010)
   I denne rapporten dokumenteres samfunns- og næringsutviklingen på Svalbard fra 2008-2009, med hovedfokus på utviklingen i Longyearbyen og Svea. Redusert aktivitet i kulldriften og reiselivet har ført til redusert aktivitet ...
  • Samfunns- og næringsanalyse for Svalbard 2011 

   Bjørnsen, Hild Marte; Johansen, Steinar (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2011)
   Rapporten omhandler samfunns- og næringsutviklingen på Svalbard fra 2009 til 2010, med historisk oversikt tilbake til 1991. Analysen fokuserer mest på utviklingen i Longyearbyen og gruvedriften i Svea, men også aktiviteten ...
  • Samfunns- og næringsanalyse for Svalbard 2012 

   Johansen, Steinar; Bjørnsen, Hild Marte (Norsk institutt for by- og regionforskning, 2012)
   Samfunns- og næringsanalysen for Svalbard er skrevet på oppdrag for Longyearbyen lokalstyre (LL). Oppdraget er finansiert som et spleiselag, der Store Norske Spitsbergen Grubekompani as (SNSG), Sparebank1 Nord-Norge avdeling ...
  • Samfunns- og næringsanalyse for Svalbard 2013 

   Bjørnsen, Hild Marte; Johansen, Steinar (Norsk institutt for by- og regionforskning, 2013)
   Rapporten dokumenterer samfunns- og næringsutviklingen på Svalbard fra 2011 til 2012, og gir en historisk oversikt tilbake til 1990-tallet. Hovedfokus er på utviklingen i Longyearbyen og Svea. Med utgangspunkt i analysens ...
  • Samfunns- og næringsanalyse for Svalbard 2014 

   Bjørnsen, Hild Marte; Johansen, Steinar (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2014)
   Rapporten dokumenterer samfunns- og næringsutviklingen på Svalbard fra 2012 til 2013, satt i en historisk kontekst. Hovedfokuset i analysen er utviklingen i Longyearbyen og Svea. Med utgangspunkt i analysens resultater ...
  • Samfunns- og næringsanalyse for Svalbard 2015 

   Johansen, Steinar; Skogheim, Ragnhild (Oslo: By- og regionforskningsinstituttet NIBR, 2016)
   Aktiviteten i kulldriften på Svalbard har de siste årene blitt kraftig redusert, blant annet på grunn av sviktende kullpris. Fra høsten 2016 vil det derfor bli driftshvile i Svea/Lunckefjell, men fortsatt drift i Gruve 7 ...